حدود یکسال بعدازآمدنB50به ایران،نسخه فیس لیفتش بانامB50Fراهی بازارشد.اولین ویژگی مهم B50Fحجیم ترشدن پیشرانه وبه تبع آن،افزایش قدرت خودروست.هرچندکه شتابگیری آن همچنان راضی کننده نیست.دومین ویژگیB50Fرابایددر بهبود ایمنی آن دانست چراکه هم به ایربگ های جانبی مجهزشده وهم اینکه ازکنترل پایداری بهره می برددرحالی که درB50چنین چیزهای وجود نداشت.همچنین علاوه بر بهبودطراحی ظاهری وداخلی خودرو،دربحث تجهیزات نیزB50Fبه ویژگی های جدیدی نظیرروکش فرمان،بلوتوثوسییتم چند رسانه ای مجهزاست.بسترنB50Fهرچندقیمت گذاری بهتری نسبتB50داشت،اماظهورکراس اورهای کوچک وبزرگ چینی،حضورپررنگ ترسدان های فرانسوی(درسال های95و96)وهمچنین بازارگرم مزدا3دست دوم،ازعمده دلایلی است که مانع موفقیتB50Fدرکشورمان شد.

مزایا بسترن بی50اف

  • پیشرانه قوی
  • فضایداخلی وصندوق

معایب بسترن بی50اف

  • بازاردست دوم
  • تولیدمحدود

ویژگی ها

سرعت
180کیلومتر برساعت
صفر تا صد
10.5ثانیه
نوع سوخت
بنزین
مصرف سوخت ترکیبی
7لیتر
کلاس بدنه
سدان
حجم موتور
1.8 لیتر
قدرت موتور
142 اسب بخار
تعداد سیلندر
4سیلندر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support