پس ازعرضه موفقیت آمیزپژو206صندوق داردراواخردهه 80شمسی،باردیگرپروژه تولیدیک مدل ارزان قیمت واقتصادی باهدف جایگزینی پیکان،دردستورکارمدیران ایران خودروقرارگرفت.ماحصل این کاردراواخرسال1390چیزی نبودجزنمونه ارزان سازی شده 206صندوق داربانام راناکه درواقع یک فیس لیفت اقتصادی بود.ارژان سازی های صورت گرفته در رانت به قیمت کاهش کیفیت آن تمام شد.به همین دلیل ازاواخر1392تیپLXآن به بازارآمدکه نسبت به مدل پایه ای رانا،یعنی تیپEL،ویژگی های جدیدی مانندبهبود وتغییررنگ تریم داخلی،سنسورعقب،شیشه بالابربرقی عقب،اسپیکرهای درب عقب ونمایشگرکامپیوترسفری روی داشبوردداشت.ایران خودروهمچنین ازآذرماه1394گارانتی رانارا از2سال40هزارکیلومتربه3سال50هزارکیلومترافزایش داد.تابلکه رضایت خریداران ازاین فرانسوی ایرانیزه شده،بیشتروبیشترشود.

‌‌‍

مزایا رانا ای ال

  • هزینه نگهداری کم
  • فراوانی قطعات ولوازم جانبی

معایب رانا ای ال

  • عایق بندی نامناسب
  • کیفیت ساخت پایین

ویژگی ها

مقالات مرتبط

مقالات مرتبط

سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support