واردات خودروهای سواری دست دوم در سال 1402 منتفی شد

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 24361 بازدید
واردات خودروهای سواری دست دوم در سال 1402 منتفی شد

با وجود‌اینکه در کمیسون تلفیق به‌صراحت به خودروهای‌سواری با کمتراز 5‌سال‌کارکرد در کنارانواع خودرو به منظور صدورمجوز واردات اشاره‌شده بود که بخش‌مربوط به خودروهای‌سواری در قانون بودجه سال 1402 حذف‌شده است. و بدین‌ترتیب در سال‌جاری خبری از واردات خودروهای‌سواری دست‌دوم به کشور نخواهد‌بود.

به گزارش کارکیتا، در جلسه 10 بهمن‌ماه سال 1401 کمیسیون‌صنایع و معادن مجلس‌شورای‌اسلامی، تنها یک‌مصوبه داشت وآن‌هم در رابطه‌با واردات‌ خودروهای کارکرده با‌عمر 5 تا 8‌سال، با این‌دید بودکه این‌خودروها علاوه‌براینکه ارزان هستند، خدمات‌پس از فروش‌هم دارند. ضمن‌اینکه به‌یکباره واردکشور ‌می‌شوند و در بازار تحول به‌وجود می‌آورند.

در ادامه‌این موضوع، یکی‌از اعضای کمیسیون‌تلفیق بودجه سال 1402 در مجلس هم از تلاش برای‌گنجاندن واردات خودروهای‌کارکرده خارجی در لایحه‌بودجه سال 1402 خبرداد و همچنین تأکیدکرد که این اقدام‌می‌تواندبه ‌بخش قابل‌توجهی از تقاضاهای انباشته‌دربازار خودرو پاسخ‌داده وتعادل رابه این‌بازار برگرداند.

چندروز‌بعد، در تاریخ 18 بهمن‌ماه 1401، اعضای‌کمیسیون تلفیق‌بودجه سال 1402 با واردات خودروهای‌‌کارکرده زیر‌پنج سال درسال 1402 موافقت‌کردند و بدین‌ترتیب اجازه‌واردات انواع خودروهای‌دست‌دوم سواری، کشنده، کامیون، ون، اتوبوس و مینی‌بوس تا پنج‌سال کارکرد به‌دولت داده‌شد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع‌و‌معادن مجلس شورای‌اسلامی در این زمینه تأکید کردکه تصویب واردات خودروهای‌کارکرده زیر پنج‌سال از این‌جهت است‌که خودروهای‌بیشتری واردکشور کرده و همچنین تا‌حدودی کسری‌عرضه خودروها‌جبران شود و بازار‌خودرو وضعیت ثابتی پیداکند.

باتوجه به این‌موضوع که پس از اتمام بررسی لایحه‌بودجه در کمیسیون‌تلفیق بایستی ، موادلایحه بودجه‌سال 1402 کل‌کشور، به تصویب نمایندگان‌در صحن‌مجلس شورای‌اسلامی برسد؛ که‌در نهایت در 13 اسفندماه سال گذشته، این‌مجوز توسط مجلس‌به وزارت‌صمت داده‌شد؛ نمایندگان مجلس‌در مصوبه‌ای به‌وزارت‌صمت این اجازه را دادند که خودروهای‌کارکرده با عمر کمتر از پنج‌سال واردکشور شود.

براین اساس تأکید کرد که با‌الحاق یک‌بند به تبصره‌7 باهدف تنظیم عرضه‌و‌تقاضا و همچنین کاهش قیمت خودرو در کشور و همچنین به‌منظور تنظیم‌گری در بازارخودرو، واردات‌انواع خودروهای سبک‌و‌سنگین باعمر حداکثر پنج‌سال به‌کشور آزادباشد.

ولی درنهایت متن‌مصوبه مربوط‌به این بخش که دربند ص تبصره 7 بودجه ذکرشده‌است تغییر یافته و عبارت خودروهای‌سواری از آن حذف شده‌است.

بنابراین براساس متن‌قانون بودجه‌سال 1402؛ دیگر پای خودروهای‌سواری‌کارکرده (دست دوم)  در سال‌جاری به کشور بازنخواهد شد.

براین‌اساس می‌توان گفت: نگرانی فعالان و کارشناسان مخالف با واردات‌خودروهای دست‌دوم با حذف واردات‌سواری‌ها از مصوبه ‌تاحدود بسیاری رفع‌خواهد شد.

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support