تحقیق درباره چگونگی احتمال جدا شدن کمربند ایمنی 50 هزار دستگاه تسلا مدل X

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 20879 بازدید
تحقیق درباره چگونگی احتمال جدا شدن کمربند ایمنی 50 هزار دستگاه تسلا مدل X

اداره‌ملی ایمنی‌ترافیک بزرگراهی‌آمریکا NHTSA درباره احتمال جداشدن اجزای کمربندایمنی حدود50 هزار دستگاه‌شاسی‌بلند تسلا مدل X را اعلام کرد و در این‌زمینه درحال انجام‌تحقیقاتی هستند.

زمانی‌که کمربند‌ایمنی خودرو در جای‌خود محکم‌نباشد ریسک‌ایمنی بسیار‌پیش پا‌افتاده اما مهمی به‌وجود خواهد‌آمد و گزارش‌تنها دو مورد از‌این واقعه کافی‌است تا مقامات فدرال‌آمریکا تحقیق درباره‌آن‌را شروع‌کنند. NHTSA می‌گوید در حال‌بررسی 50 هزار‌دستگاه تسلا‌مدل X است. این تحقیقات پس‌از‌ثبت دوشکایت از مالکانی شروع‌شد که اظهار‌داشتند کمربندایمی خودروشان از فریم‌صندلی جدا شده‌است!

NHTSA اظهار‌داشت بررسی های‌اولیه شامل خودروهای‌مدل 2022 و 2023 با کمربندهای‌ایمنی جلویی می‌شود که شاید‌اتصال خود‌به پیش‌کشنده را در زمان‌رانندگی از دست‌بدهند. خوشبختانه تاکنون گزارشی‌از تصادف یا جراحت‌ناشی از این‌موضوع به دست‌مقامات نرسیده‌است اما اداره یادشده خاطرنشان می‌سازد براساس بررسی‌های اولیه، خودروهای مدل‌جدید تسلا از اتصال‌ناکافی برخوردار هستند و اتصال‌کمربند به‌صندلی صرفاً توسط اصطکاک‌مناسب که در زمان وارد‌شدن نیرو از دست خواهد‌رفت انجام می‌شود.

یکی‌از مالکان تسلا‌مدل X در ایالت کالیفرنیا گزارش داده‌است که‌در‌زمان رانندگی با‌سرعت زیر 30‌کیلومتر در‌ساعت بوده و‌زمانی که‌راننده یک‌وانت پارک شده در‌خیابان درب خودروی خود‌را به صورت‌ناگهانی باز‌کرده سیستم ترمز‌خودکار خودرواش عمل کرده‌است. او‌در شکایت‌خود می‌گوید:

با‌کاهش سرعت‌ناگهانی خودروی‌منٍ، بخش بالاتنه‌ام به سمت‌جلو حرکت‌کرد و نیروی‌وزنم باعث شد اتصال کمربندایمنی در‌بخش پایین‌صندلی به صورت‌کامل از بین‌رفته و کمربند از‌جای‌خود خارج‌شود .

NHTSA پس از بررسی‌های اولیه‌خود باید تصمیم‌بگیرد که آیا مرحله تحلیل‌های مهندسی پیش‌از اعلام فراخوان جدا‌شدن کمربند‌ایمنی انجام‌شود یا خیر. این‌اداره در‌حال‌حاضر مشغول بررسی برخی‌از شکایت‌های دیگر از‌تسلاست که از جمله آن‌ها می‌توان به احتمال جدا‌شدن کامل‌خودرو، ترمزفانتوم مشهور و برخورد با خودروهای‌دیگر و همچنین مشکلاتی درباره‌سیستم خودران کامل‌است.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support