هدف‌گذاری برای واردات بیش از 200 هزار خودرو در سال 1402

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 23909 بازدید
هدف‌گذاری برای واردات بیش از 200 هزار خودرو در سال 1402

رئیس کمیسیون‌صنایع و‌معادن مجلس‌شورای‌اسلامی گفت: براساس‌برنامه دولت‌وآنچه که‌در‌لایحه بودجه 1402 دیده‌شده‌است هدف‌گذاری برای‌واردات خودرو‌در سال 1402 بالغ‌بر 200 هزاردستگاه است که‌علاوه بر مازاد 100هزار خودرویی که بنابود در سال1401 واردشود و هنوز مراحل‌آن در حال انجام‌است.

مصطفی طاهری در گفت‌و‌گویی درباره چشم‌انداز بازارخودرو و واردات‌سال 1402، بیان‌کرد: اگر شرایط‌اقتصادی ‌کشور شرایط‌باثباتی باشد با توجه‌به تحولات‌بازار خودرو ازلحاظ تیراژو واردات‌خودرو حتما شرایط‌خوبی دراین بازاررقم خواهدخورد. مولفه‌هایی ‌که سالیان‌قبل نداشتیم اکنون‌‌در بازارخودرو مهیاشده ‌است. به‌عنوان مثال‌ واردات‌خودرو ممنوع‌بود اماامسال واردات‌خودرو داریم. تیراژ‌خودرو حدود 700‌الی800 هزار دستگاه‌بود و‌اکنون به‌حدود یک‌میلیون و 200 الی300 رسیده‌است.

  امیدواریم که بازار‌خودرو درسال 1402 ثبات‌بیشتری داشته‌باشد

وی درادامه اظهارداشت: همه‌این مولفه‌ها حاکی‌ازآن است که وضعیت این‌بازار می‌تواند سامان‌یابد مگر اینکه‌به‌این‌شرایط خوب، پارامترهای اقتصادی‌مانند تورم‌غیر قابل‌پیش‌بینی و یاافزایش پله‌ای قیمت ارزاضافه‌شود. اگر این اتفاق‌ها نیفتد مامشکل خاصی نه‌در تأمین‌قطعات ونه‌در تولید‌داریم.

رقم واردات‌خودرو درسال آتی رقم‌درشتی است

نماینده‌مردم زنجان در مجلس‌شورای‌اسلامی بابیان‌اینکه امیدواریم این‌بازار در سال 1402 ثبات‌بیشتری داشته‌باشد، تصریح‌کرد: براساس برنامه‌دولت و آنچه‌که درلایحه بودجه‌پیش‌بینی شده‌است واردات‌خودرو درسال 1402 دوبرابر آن‌چیزی است‌که قراربود درسال 1401 محقق‌شود. ازآنجایی‌که دولت واردات‌خودرو‌را در سال 1401 دیرشروع کرد، نتوانست‌هدف واردات 100 هزارخودرو رامحقق‌کند اما‌هم مابقی هدف‌گذاری سال 1401 وهم دوبرابر آن یعنی حدود200 هزار خودرودرسال 1402 وارد خواهدشد.

طاهری درپایان تأکید کرد سرجمع این‌رقم برای واردات‌خودرو درسال 1402 می‌تواند عدد‌قابل‌قبول و درشتی‌باشد که امیدواریم‌محقق‌شود.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support