جدیدترین قیمت خودروهای داخلی/ کدام خودروها گران می‌شوند؟

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 24992 بازدید
جدیدترین قیمت خودروهای داخلی/ کدام خودروها گران می‌شوند؟

شورای رقابت قیمت‌کارخانه خودروها را اصلاح‌کرد و معاون وزیر‌صمت گفت: قیمت های‌جدید امروز اعلام می‌شود. اما قیمت‌جدید خودروهای‌داخلی هنوز اعلام نشده‌است، بازار به این‌خبر واکنش نشان‌داد و قیمت خودروها از 10 میلیون به 40 میلیون افزایش‌یافت.

به گزارش کارکیتا، از چندی‌قبل زمزمه‌افزایش قیمت‌کارخانه‌ای خودروها خبرساز شد. خبری‌که درابتدا تکذیب وسپس تأییدشد. قرار براین‌بود که دیروز قیمت‌های جدید اعلام‌شود که نشد وحالا سخنگوی وزارت‌صمت وعده‌داده که جزئیات قیمت‌جدید خودروها امروزاعلام می‌شود.

امید قالیباف گفته یااین‌کاررا شورای‌رقابت انجام می‌دهد یا وزارت‌صنعت، نامه‌شورای رقابت رااطلاع‌رسانی می‌کند. بااین احتساب آیاباید منتظر افزایش‌قیمت خودروبود؟

قیمت خودرو چقدر گران می‌شود؟

هنوز ماجرای‌افزایش قیمت‌خودرو و میزان‌این افزایش درحال تأیید و تکذیب‌است. شورای‌رقابت یکبار افزایش 30تا70 درصدی قیمت‌خودرو را تأیید می‌کند و دوباره‌آن را تکذیب‌می‌کند.

قبل ازاین اعلام‌شده بودکه قیمت‌خودروهای‌داخلی غیرمونتاژی بین 30تا70 درصد افزایش‌پیدا می‌کندو سخنگوی شورای‌رقابت هم ‌آن‌را تأیید کرده‌بود. اماروز گذشته‌ مدیر روابط‌عمومی شورای‌رقابت افزایش 30تا70 درصدی قیمت‌خودرورا تکذیب کرد وگفت چنین‌افزایشی واقعیت‌ندارد. ازهمان ابتدا شورای رقابت این مسأله راتکذیب کردوچنین اعدادی موردقبول شورانیست. اوگفته قیمت‌ها باید از طریق‌سازمان‌حمایت اعلام‌شود وممکن‌است حتی قیمت برخی‌از خودروهاکاهش پیداکند وبرخی دیگرهم افزایش داشته‌باشند امااین افزایش 30تا70 درصدی قیمت‌خودرو واقعی نیست‌و شورای‌رقابت‌چنین افزایشی راقبول نمی‌کند.

تجربه افزایش قیمت‌خودرو دردفعات گذشته هم‌نشان‌می‌دهدکه قیمت‌خودروها کمتراز 20درصد افزایش داشته‌و اگر 30تا70 درصد به‌قیمت خودرواضافه شود، باید منتظرجهش‌قیمتی شدیددر بازار خودرو باشیم. آن‌هم درست درشرایطی که تعدادتولیدات کارخانه‌ای محدوداست و به‌نظر می‌رسد کل تولیدامسال خودروسازان، درسال گذشته پیش‌فروش شده‌و متقاضیان جدیدراهی جز انتظار یکساله یا‌خریدخودرو ازبازار آزاد راندارند.

واکنش بازاربه خبر افزایش قیمت‌خودرو

خبرافزایش قیمت‌خودرو، بازاررا دچاررکود کرده‌است وخرید وفروش چندانی دربازارنیست. مسأله‌ای که‌درروزهای بعدازتعطیلات چندان دوراز انتظار نبود. اما افزایش قیمت‌خودرو، اتفاق جدیدی‌است که رخ‌داده‌است.

برخلاف سال‌های گذشته‌که بازاراز نیمه‌های فروردین شروع بکارمی‌کرد، قیمت خودرو ازابتدای فروردین‌ماه درسال جدید بانوساناتی همراه‌شد وافزایش‌یافت.

روزگذشته قیمت بسیاری‌از خودروهای‌داخلی و وارداتی افزایش قیمت‌جدیدی راتجربه کردند.

به گزارش کارکیتا، پژو 207 روزگشته 13میلیون تومان گرانتر‌شد. دناپلاس 16میلیون و پژو پارس‌سال، ظرف یک‌روز 10میلیون تومان افزایش‌قیمت راتجربه‌کرد. پژو 206تیپ 5هم یک روزه 11میلیون تومان گران‌شد.

این افزایش‌قیمت به‌بازار خودروهای مونتاژی ووارداتی هم رسید. لاماری ودیگنیتی ظرف یک‌روز 40میلیون تومان افزایش‌قیمت داشتند کیا اپتیماهیبریدی و ام‌وی‌هم x22 pro نیزگرانتر ازروز قبل شدند.

این مسأله نشان‌دهنده این‌است که بازارخودرو آماده افزایش‌قیمت است وبرخلاف وعده مسئولان که‌می‌گویند قیمت برخی‌خودروها ممکن است، ارزانترشود، خودرومسیر دیگری راطی کرده‌است.

برخی از‌کارشناسان می‌گویند درصورت افزایش‌قیمت کارخانه‌ای خودرو، این افزایش‌با شدت بیشتری خودرادربازار نشان می‌دهد اما ممکن‌است این‌افزایش قیمت‌ها، باعث شودکه خریداران مصرفی ازبازار حذف‌شوند وخریداران واقعی نتوانندتوان خریدخودرو راداشته‌باشند و چنین‌مسأله‌ای به‌رکود بیشتردر این‌بازار دامن‌می‌زند. فعلا‌باید منتظر لیست‌جدید قیمت‌‌کارخانه‌ای بود تا مشخص‌شود میزان‌این افزایش چقدراست.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support