افزایش قیمت بنزین مجدداً تکذیب شد

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 23724 بازدید
افزایش قیمت بنزین مجدداً تکذیب شد

درروزهای گذشته‌شایعاتی قوی‌درباره افزایش‌قیمت بنزین‌از 19فروردین منتشر شده‌بود. ولی وزیرنفت باردیگر مسئله افزایش‌قیمت بنزین‌را تکذیب‌کرد.

 جواد اوجی در حاشیه‌جلسه هیئت‌دولت گفت: این‌روزها شایعات‌افزایش قیمت بنزین تشدیدشده‌است که‌من‌بارها ازهمین تریبون وسایر تریبون‌ها اعلام کرده‌ام که هیچ‌گونه بحث‌افزایش قیمت‌بنزین نه دردستورکار وزارت‌نفت است ونه‌در دولت ومجلس مطرح‌نشده است. مردم به‌این شایعات گوش‌ندهند. دولت ووزارت‌نفت قصدافزایش قیمت‌بنزین راندارند.

وی درادامه‌با اشاره به‌دو اتفاق مهم‌در اوپک‌پلاس مطرح‌کرد: درسال گذشته اعضای‌ اوپک‌پلاس که‌ایران هم درآن عضویت‌دارد، تصویب‌کردند که‌تاپایان سال 2023عرضه دومیلیون بشکه‌نفت کاهش‌یابد که‌این تصمیم‌درراستای متعادل‌سازی قیمت‌نفت بود.

در چندهفته گذشته مذاکراتی بین‌اعضای اوپک‌پلاس درکمیته فنی‌این مجمع برگزارشد ودرراستای جلوگیری‌از کاهش‌قیمت نفت، درکمیته فنی اوپک‌پلاس مصوب‌شد که‌تولید به‌میزان یک میلیون و650 هزار بشکه‌دیگر هم‌درسال 2023 کاهش‌یابد، ان‌شاءالله دراجلاس‌وزارتی وجلسه اوپک‌پلاس این تصمیم‌نهایی خواهدشد وبا همین‌تصمیم 8تا 10درصد قیمت جهانی‌نفت افزایش‌یافت. این‌تصمیم علیرغم آن‌بودکه آمریکا فشارآورد تاافزایش تولیدنفت صورت‌گیرد. همدلی‌خوبی‌بین ایران، عربستان، کویت، عراق و روسیه برقراراست.

وزیرنفت درادامه خاطرنشان‌کرد: اولین‌مجتمع جمع‌آوری گازهای همراه طی‌چندروز هفته آینده به‌نام مجتمع‌گاز منطقه‌هویزه یا ان‌جی‌ال 3200 به‌بهره‌برداری خواهدرسید،  که‌روزانه 250میلیون فوت مکعب‌گاز، ازمیادین غرب‌کارون، تبدیل‌به ارزش‌افزوده خواهدشد. با این‌مجتمع هم‌گازمتان به شبکه‌سراسری متصل‌خواهدشد وهم‌خوراک صنایع‌پتروشیمی بندر امام‌خمینی تأمین خواهدشد. به‌همت همه‌همکاران مادر وزارت‌نفت و بخش‌خصوصی باسرمایه‌گذاری 1.3میلیارد دلار این‌پروژه‌آمادهبهره‌برداری خواهد بود. این‌مجتمع اشتغال‌زایی نزدیک‌به5هزار نفررا به‌همراه خواهدداشت.

وزیرنفت درپاسخ به‌این سوال‌که آماری‌ازفروش نفت درسال 1401دارید وبرنامه‌این وزارتخانه برای‌جلوگیری ازخام‌فروشی نفت‌چیست، گفت: درسال 1401، 203میلیون بشکه‌نفت بیشترازسال 99فروختیم، 90میلیون بشکه‌نفت هم‌بیشتراز سال 1400 به‌فروش‌رسید. بیش‌از 92درصد تکالیف‌وزارت‌نفت دربودجه‌عملیاتی ‌شده‌است وبرای جلوگیری‌ازخام‌فروشی شاهدبودید که‌هم پالایشگاه‌گازی وهم یک‌پترپالایشگاه فاز2آبادان به‌بهره‌برداری رسید، امسال هم‌به‌مردم قول می‌دهیم ازافتتاح پروژه‌های پالایشگاهی وپتروشیمی که‌در راستای‌جلوگیری ازخام‌فروشی نفت‌وگازو تبدیل باارزش افزوده‌است. خبرهای‌خوبی خواهیم‌داشت.

وی‌دررابطه باکمبود عرضه‌بنزین درایام‌نوروز گفت: باتلاشی‌که همکاران انجام‌دادند رفاه‌نسبی برای‌مردم مهیاشد درهیچ‌کدام از4هزار و400جایگاه مشکل تأمین‌بنزین وجودنداشت.

اوجی‌دررابطه باروند تسویه‌بدهی گازی‌عراق به‌ایران تصریح‌کرد: هرچه گازبه‌عراق می‌فروشیم دربانک تی‌بی‌آی دریافت‌می‌کنیم، منتها بااین‌شروطی که‌برای‌دارو وکالای‌اساسی است که به‌این‌منظور اختصاص داده‌شده‌است. به‌طرف عراقی‌فشارآوردیم مثل‌سایر کشورها این‌موضوع حل‌وفصل شودو مختص ‌به‌کالای اساسی و دارونباشد. 

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support