افزایش قیمت 2 نوبتی خودروهای مونتاژی | لیست جدید قیمت مدیران خودرو و کرمان موتور

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 22600 بازدید
افزایش قیمت 2 نوبتی خودروهای مونتاژی | لیست جدید قیمت مدیران خودرو و کرمان موتور

به گزارش کارکیتا، پس‌از افزایش قیمت‌محصولات ایران‌خودرو وسایپا، اکنون نوبت‌تغییر قیمت‌خودروهای مونتاژی رسیده‌است واین نخستین‌باری است‌که شورای‌رقابت به‌بحث قیمت‌محصولات خودروسازان‌خصوصی وارد شده‌است.

پیش‌ازاین شورای‌رقابت‌اعلام کرده‌بود قیمت‌خودروهای مونتاژی احتمال‌دارد که‌باتغییر چندانی‌همراه نشود وحتی دربرخی‌ازموارد کاهش‌قیمت هم‌اعمال‌شود. ولی جزئیات‌بیشتری، مانند درصدیازمان تغییرقیمت ‌محصولات مونتاژکاران منتشرنشده‌است.

اسماعیل‌شجاعی، سخنگوی شورای‌رقابت در گفت‌و‌گویی اعلام‌کرد: فعلاً درحال‌محاسبه هستیم، وامروز قیمت‌ خودروهای‌مونتاژی نهایی واعلام خواهدشد ودرصورت عدم‌دستیابی به‌نتیجه نهایی، قیمت‌ها هفته‌آینده اعلام‌می‌شود.

ولی‌همچنان خبری‌ازاعلام‌قیمت‌های جدیدنیست، روابط‌عمومی شورای‌رقابت گفت: به‌احتمال 99درصد قیمت‌های جدیدامروز اعلام نشوند.

پیشی گرفتن مونتاژکاران در بالابردن قیمت‌های خودرو

اسماعیل شجاعی درادامه‌گفت: خودروسازان طی‌روزهای‌گذشته فهرست‌قیمت‌های جدیدمحصولات‌خودرا منتشرکردندکه‌ افزایش قیمت‌قابل‌توجهی رابه‌همراه‌داشته است. اما‌آیا این‌بدان معناست که‌خودروسازان خصوصی قراراست دردومرتبه‌ قیمت‌محصولات خودرا افزایش‌دهند؟

سپهردادجوی توکلی، روابط‌عمومی‌شورای رقابت‌گفت:قیمت‌های جدید نیزصرفاً بالاتر ازقیمت‌های قبلی‌نیستند. امااعلام قیمت‌های جدیدتوسط مونتاژکاران ارتباطی‌باشورای رقابت‌نداردو شورادستورالعملی راجدای ازاین افزایش‌قیمت‌ها اعلام‌می‌کند.

طبق اظهارنظر این‌مقام مسئول شورای‌رقابت، به‌نظر‌می‌رسد خودروسازان‌خصوصی به‌نوعی دربرابر احتمال‌کاهش قیمت‌هاپیش‌دستی کرده‌اند. البته‌احتمال‌اینکه کاهش قیمت‌خودرهای مونتاژی توسط شورای‌رقابت پایین‌است وبه‌احتمال زیاد محصولات‌مونتاژی کشوردرسال جاری‌بادومرتبه افزایش‌قیمت همراه‌می‌شوند.

به‌نظر می‌رسدکه خودروهای‌مونتاژی دربازارآزاد تحت‌تأثیر این‌افزایش‌قیمت، رشدمجددی‌رادرقیمت‌ها تجربه‌کنند. ولی‌این‌مسأله‌که افزایش‌دوباره‌قیمت خودروهای مونتاژی درسال‌جاری وجوددارد، موج‌گرانی‌های‌مجدد رادر پیش‌دارد.

کدامیک از خودروها افزایش‌قیمت داشته‌اند؟

اکنون این‌مسأله مطرح‌می‌شود که‌کدام‌شرکت‌ها خودروهای‌مونتاژی خودرابا افزایش‌قیمت به‌بازار عرضه‌کرده‌اند؟ تااینکه‌امروز مدیران خودرووکرمان موتور لیست قیمت‌های جدید خودرا اعلام‌کرده‌اند که‌مطابق باجدول زیراست.

قیمت جدید خودروهای مونتاژی
نام خودروقیمت خودرو (تومان)میزان افزایش قیمت (تومان)
ام وی ام X22 پرو870,700,00028,700,000
آریزو 5 توربو 1,055,000,00045,000,000
X55 پرو1,251,500,00031,000,000
آریزو 6 پرو اکسلنت1,430,800,00040,000,000
تیگو 7 پرو اکسلنت1,667,800,00037,000,000
FX پریمیوم1,740,000,00010,000,000
تیگو 8 پرو پریمیوم2,269,000,00059,000,000
تیگو 8 پرو مکس2,630,000,00010,000,000
KMC T81,650,000,000565,000,000
جک j4785,000,00020,000,000
جک S51,545,000,000450,000,000
جک S3955,000,000225,000,000
KMC J71,750,000,000365,000,000

طی روزهای‌گذشته خودروسازانی، مانند مدیران‌خودرو وکرمان‌موتور قیمت محصولات‌خود راافزایش‌دادند. دراین میان، KMC T8 بیشترین افزایش‌قیمت را تجربه‌کرد وبارشد 565میلیونی، به‌یک‌میلیارد و650میلیون‌تومان‌رسید.

خودروی تیگو8 پرومکس نیزتنها 10میلیون تومان‌رشد قیمت‌داشت ونرخ کارخانه‌ای این‌خودرو به‌قیمت دومیلیاردو 630 میلیون تومان‌رسید.

 

 

نظرات خودتان رازیر این خبر با ما به‌اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support