قیمت روز خودرو امروز 1 اردیبهشت‌ماه 1402

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 23457 بازدید
قیمت روز خودرو امروز 1 اردیبهشت‌ماه 1402

 به‌گزارش کارکیتا، قیمت‌خودرو در امروز جمعه‌اول اردیبهشت‌ماه 1402 با تغییراتی مواجه بوده‌است.

قیمت‌خودرو از ابتدای‌فروردین‌ماه با نوساناتی‌همراه شده‌است. قیمت‌ها درنیمه‌نخست فروردین‌ماه باتأثیر گرفتن‌ازنرخ ارز روندصعودی به‌خودگرفته‌است. اما درنیمه‌دوم این‌ماه باتوجه به‌افزایش قیمت‌خودروهای کارخانه‌ای شوک‌جدیدی به‌بازار واردشد وبه‌نظرمی‌رسد موج جدیدگرانی‌درادامه سال‌درانتظار بازاراست.

دراین میان، رضافاطمی‌امین، وزیر‌صنعت، اعلام‌کرده‌است که‌قیمت‌های بازارکاذب است‌ومردم بایددرخرید خوددقت‌کنند. اما طبق‌تجربه‌های پیشین، کاهش‌ قیمت‌خودرو باافزایش‌جزئی عرضه بعید‌به‌نظر می‌رسد. ازطرف‌دیگر هم، بازارازواردات خودرو ناامیدشده‌ است‌واخبار مربوط به‌آن‌تأثیری درروندبازارندارد.

پراید 111که‌درهفته‌های گذشته‌قیمت‌آن ثابت‌مانده بود، امروزباکاهش‌شش میلیون تومانی‌نسبت‌به روزگذشته درنرخ 360میلیون تومان‌عرضه‌شد.

قیمت‌پژو 207i پانورمادنده‌ای امروز 16میلیون تومان‌کاهش یافت وبه872میلیون تومان‌رسید.

درحال‌حاضر دناپلاس رابانرخ پایین‌تر از900 میلیون‌تومان دربازار نمی‌توان یافت. به‌نظرمی‌رسد اگربازار به‌روندصعود‌قیمت‌ها ادامه‌دهد وثباتی درقیمت‌ها مشاهده‌نشود، بازارشاهد دناپلاس یک‌میلیاردی‌نیزخواهدبود.

پژوپارس ELX، مدل1401 که‌سال‌گذشته جهش‌قیمتی چشم‌گیری راتجربه‌کرد، امروزهم به‌روند صعودی‌خودادامه دادو سقف 770میلیون تومان‌راشکست.

پژو206 تیپ‌2 که‌یکی‌از پرطرفدارهای بازارخودروهای داخلی‌است، امروزنرخ 620میلیون‌تومان رادر کارنامه‌خود ثبت‌کرد.

دراین‌بین خودروی‌ساینا دنده‌ای EX دربازار خودرو باورودبه‌کانال 400 میلیون‌تومانی، امروزبه 405میلیون‌تومان رسید.

قیمت انواع خودرو داخلی دربازار

جمعه 1 اردیبهشت ماه 1402

620 میلیون تومان

پژو 206 تیپ 2

360 میلیون تومان

پراید 111

392 میلیون تومان

تیبا صندوق‌دارSX

710 میلیون تومان

شاهین G

872 میلیون تومان

پژو 207I پانورما

770 میلیون تومان

پژو پارس 1401 ELX

900 میلیون تومان

دنا پلاس 6 دنده

830 میلیون تومان

تارا دنده‌ای

405 میلیون تومان

ساینا دنده‌ای EX

قیمت‌خودروهای خارجی‌ ومونتاژی دربازار

لاماری‌که کمترازیک‌سال است‌پابه بازارخودرو گذاشته، بانرخ دومیلیارد و300میلیون تومان عرضه‌شد. این‌درحالی‌است که این‌خودرو درابتدای ورود به‌بازار تنها 890میلیون تومان‌قیمت‌داشت

فیدلیتی پرایم پنج‌نفره نیزامروز دربازار واردکانال جدیدی‌شد وبه دومیلیارد و40تومان رسید.

اماامروز تیگو8پرو امروزباورود به‌کانال سه‌میلیاردتومانی، نرخ سه‌میلیارد و100میلیون تومان‌رادرکارنامه خودثبت‌کرد.

پیش‌بینی قیمت‌خودرو در روزهای‌ آینده دربازار

درحال‌حاضر قیمت‌ روزخودرو دربازار تحت‌تأثیر افزایش‌قیمت خودروهای کارخانه‌ای روندصعودی درپیش‌گرفته‌است. البته‌کارشناسان وفعالان بازار‌خودروی کشور معتقدهستندکه بازار خودرورونق گرفته‌است و سطح‌معاملات افزایش‌یافته‌است.

کارشناسان‌براین باورند که‌هیچ‌عاملی برای‌کاهش قیمت‌وجودندارد. درنتیجه به‌نظرمی‌رسد بازاربه شیب‌صعودی خوددرادامه سال‌نیز همچنان‌ادامه‌بدهد.

سناریوی‌دیگری که‌دررابطه باآینده بازارمطرح می‌شود، سناریوی‌کاهش‌قیمت‌هاست. برخی‌کارشناسان معتقدند که‌باافزایش عرضه‌خودرودرهفته‌های آینده‌قیمت‌حودرو عقب‌نشینی کرده‌وروند نزولیبه‌خودمی‌گیرد.

اکنون‌بایداین‌نکته رایادآورشد که‌امیدقالیباف، سخنگوی‌وزارت صمت، در گفتگویی‌اعلام کردکه‌بازار خودروازسمت عرضه‌امسال به‌نقطه‌اشباع‌می‌رسد. امابه‌نظر می‌رسد تولیدوعرضه‌خودرو امسال به‌میزانی‌باشد که‌پاسخگوی نیازبازارباشد وتأثیری درقیمت‌ها بگذارد.

 

 

نظرات خودتان رازیر این خبر با ما به‌اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support