خدمات‌رسانی ویژه هزار و400 اکیپ امدادخودرو در تعطیلات عید فطر

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 23668 بازدید
خدمات‌رسانی ویژه هزار و400 اکیپ امدادخودرو در تعطیلات عید فطر

مدیرعامل شرکت خدمات پس‌از‌فروش ایران‌خودرو دراین‌زمینه گفت: مجموعه خدمات پس‌ازفروش ایران‌خودرو به‌منظور تسهیل دسترسی‌مشتریان به‌خدمات وامداد وافزایش رضایت‌مندی آن‌ها، درتعطیلات مناسبتی‌سال، طرح‌های خاصی‌رااجرا می‌کندوامسال هم‌همزمان باعیدسعیدفطر، اقدامات ویژه‌ای رابرای هموطنان‌عزیزمان درنمایندگی‌ها وجاده‌های کشور تدارک‌دیده‌است.

بابک سلاجقه ادامه‌داد: درطرح عیدفطر سال‌جاری 89نمایندگی به‌صورت کشیک‌ (تک‌شیفت ودو شیفت) وهزار و400 اکیپ امدادی شرکت‌امدادخودرو ایران درتمام نقاط کشور از 30فروردین‌ماه آغازشده وتا چهارم اردیبهشت‌ماه آماده‌خدمت‌رسانی به‌مشتریان عزیزخواهندبود.

وی درادامه‌افزود: برای‌اجرای طرح‌های خاص‌وارایه خدمات‌باکیفیت، درجلسات وکارگروهی‌های متعدد درشرکت ایساکو، ازچندماه‌قبل برنامه‌ریزی‌ها و تمهیدات‌لازم برای تأمین وتوزیع قطعات وبه‌روزرسانی تجهیزات‌وامکانات نمایندگی‌ها انجام‌می‌شود تادرحین انجام طرح، مشتریان‌عزیزی که‌درسراسرکشور به‌نمایندگی‌ها مراجعه‌می‌کنند بتوانند درکوتاه‌ترین زمان‌ممکن خدمات‌لازم رادریافت‌کنند ودرایام تعطیل‌نیزازخدمات پس‍ازفروش گروه‌صنعتی ایران‌خودرو بهره‌مندشوند.

مدیرعامل‌ایساکو ضمن‌آرزوی قبولی طاعات وعبادات هموطنان‌عزیز گفت: تمام‌تلاش مجموعه خدمات‌پس‌ازفروش ایران‌خودرو یعنی‌شرکت ایساکو وامدادخودروایران، ایجاد وحفظ این‌اطمینان‌قلبی درهموطنان‌است که‌هرجایی وهرزمانی که‌لازم‌باشد، برای امدادرسانی وارایه خدمات‌خودرویی درکنارآن‌ها هستیم‌واز هیچتلاشی‌برای تسهیل اموردارندگان محصولات‌ایران‌خودرو فروگذارنمی‌کنیم.

مدیدعامل شرکت‌امدادخودرو ایران نیزدرادامه گفت: باتوجه‌به پایان ماه‌مبارک‌رمضان وپیش‌بینی افزایش‌سفرها درتعطیلات پیش‌رو، علاوه‌براکیپ‌های امدادی که‌همواره درسراسرکشور مشغول‌به خدمت‌رسانی به‌هموطنان عزیز می‌باشند،درنقاط پرتردد، تعدادی‌اکیپ ویژه‌تجهیز شده‌اندتاعلاوه برتسریع ارایه‌خدمات وکاهش‌مدت‌زمان انتظار، درنقاط‌حادثه‌خیز نیزبا سرعت‌عمل بالا وکاهش بارترافیکی، کمک‌رسان هموطنان باشند.

  سیدعباس‌میرحسینی افزود: درراستای‌ارایه خدمات‌امدادی چابک‌وسریع به‌هموطنان، 329اکیپ امدادی‌به‌صورت ویژه به‌مدت شش‌روزباناوگانی شامل امدادپلاس، خودروبر، موتورسوار وپایگاه‌های ثابت‌امدادی درمحورهای هراز، فیروزکوه، چالوس، قزوین، رشت، تبریزومشهد درکنارمردم هستند تادرصورت بروز هرگونه مشکل‌ونیاز به‌خدمات، درکوتاه‌ترین زمان‌ممکن بهآن‌ها خدمت‌رسانی‌کنند.

وی همچنین‌بااشاره به‌مهارت امدادگران‌واستفاده ازقطعات‌اصل وتضمین خدمات‌ارایه‌شده تأکید کرد: دراین‌ایام علاوه‌برارایه خدمات‌به‌دارندگان محصولات‌گروه صنعتی‌ایران‌خودرو، امدادسیار شرکت‌‌امدادخودروایران درراستای عمل‌به مسؤلیت اجتماعی‌خودبرای خدمات‌رسانی عمومی‌به‌سایر خودروهای‌سواری درشهرها وجاده‌های‌کشور درآمادگی کامل‌به‌سرمی‌برد.

گفتنی‌است‌که ، خدمات‌عمومی‌شامل حمل‌استانداردخودرو به‌نزدیک‌ترین تعمیرگاه‌نمایندگی، تعو.یض‌باتری‌کمکی، سوخت‌رسانی، بازکردن‌درهای خودرو، پنچرگیری وتعویض زاپاس‌است وبرای‌خودروهای‌سواری، فارغ‌ازبرندکارخانه سازنده‌خودرو انجام‌می‌شود.

دارندگان‌محصولات ایران‌خودرو برای‌دریافت‌خدمات درهرساعت از‌شبانه‌روز درسراسرکشور، می‌توانند ازطریق مرکزپاسخ‌گویی ایران‌خودروبا شماره 096440 اپلیکیشن‌ایساکو یاوب‌سایت شرکت‌امدادخودرو به نشانی www.096440.com درخواست‌دریافت خدمات‌ثبت‌کنند.

درادامه‌لازم‌به ذکراست، فهرست‌نمایندگی‌های مجازمنتخب درایام‌خدمات‌رسانی، درسایت‌ایساکو به‌نشانی www.isaco.ir قابل مشاهده‌است.

 

 

نظرات خودتان رازیر این خبر با ما به‌اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support