پیش بینی واردات حداکثر 10هزار خودروی کارکرده در کشور

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

9 ماه پیش 18557 بازدید
پیش بینی واردات حداکثر 10هزار خودروی کارکرده در کشور

به گزارش‌کارکیتا، پس‌از روی‌کار آمدن فرزین وکاهش‌التهابات دلار، درحالی‌که‌بازار ارز تقریباً چندهفته‌ای ثبات‌نسبی خوبی راداشته‌است وشاهد نوسانات‌خاصی درقیمت‌ارز نبودیم، درچندروز گذشته‌گزارشات میدانی نشان‌می‌دهد در بازار التهاب‌وجوددارد. روند‌صعودی آرامی که‌نرخ‌ارز درچندروز گذشته‌در پیش‌گرفته‌است مجدداً سبب‌نوسان درسایربازارها وهمچنین افزایش ناگهانی‌قیمت‌ها شده‌است.

همچنین‌مشاهدات جدید‌نشان ازفروکش‌کردن تب‌وتاب بازار ارزدارد وبه‌نظر می‌رسد‌که ازاستقبال روزهای‌گذشته برای‌خریدارز کاسته‌شده‌است وازطرفی‌هم باشروع‌روند جدیددلار، قیمت‌تتر به‌تومان نیز‌به‌شدت کاهش‌یافته‌است واین‌موضوع نشان‌می‌دهد که‌فعالین‌بازار درخصوص نرخ‌های فعلی‌دلار خوشبین‌نیستند ونرخ‌های پایین‌تری‌رابرای دلار انتظارمی‌کشند، اما‌به‌هرحال اتفاقات این‌یک‌هفته اخیرنیازبه تحلیل وبررسی بیشتر دارد.

واردات خودروهای کارکرده باعث تحریک نرخ ارز غیررسمی است

گفتنی‌است به‌عقیده عده‌ای‌از فعالین‌بازار انتشارخبر جدیدمبنی‌براینکه آغازهمکاری‌های ایران‌وآژانس بین‌المللی انرژی‌بانصب دوربین‌های آژانس درسایت‌های هسته‌ای ایران‌را می‌توان ازجمله‌دلایل مهم‌تحرکات ورشد‌اخیر نرخ‌ارزدربازار غیررسمی، چندان‌هم بی‌ربطبه‌لایحه اخیرواردات‌خودروهای‌کارکرده نیست‌چرا که پس‌ازتصویب لایحه‌واردات خودروهای‌کارکرده، بلافاصله زمزمه‌های افزایش‌نرخ‌ارز دربازار غیررسمی برسرزبان‌ها افتاد وبه‌اعتقاد برخی‌ازکارشناسان تصویب‌این‌قانون تقاضای‌ارز دربازار غیررسمی راتاحدودی تحریک‌کرده‌است.

طبق لایحه‌دوفوریتی‌ واردات‌خودروکارکرده‌تمام اشخاص‌حقیقی می‌توانند بدون‌داشتن کارت‌بازرگانی‌نسبت به‌واردات‌خودرو اقدام‌کنند، بنابراین‌وجود چنین‌بندی بالقوه‌می‌تواند افزایش‌تقاضای ارزدربازار غیررسمی رابالا‌ببرد وافرادحقیقی وهمچنین شرکت‌های واردکننده‌‌ای که‌به واسطه‌جمع‌آوری کدهای‌ملی قصدواردات خودرورا دارند (اشخاص‌حقوقی) رابه‌سمت تأمین‌ارز ازبازار غیررسمی سوق‌دهدکه‌برخی ازکارشناسان روندصعودی این‌روزهای نرخ‌ارز رابه‌همین دلیل‌عنوان‌می‌کنند.

  مبدأ واردات خودروهای کارکرده بایدمشخص شود

ازطرفی‌هم لازم‌به‌ذکر است‌که بانک‌مرکزی برای‌جلوگیری‌از افزایش‌تقاضای ارزدربازار غیررسمی بلافاصله ابلاغیه‌ای درروزهای‌گذشته مبنی برمشخص‌بودن منشأ ارزدرراستای واردات‌خودروهای‌کارکرده به‌کشور ابلاغ وعنوان‌کرد: شرایط‌واردات خودروهای‌کارکرده مبتنی‌بر «ثبت‌سفارش» توسط اشخاص‌حقیقی وحقوقی واعلام «منشأارز» مورد تأییدبانک‌مرکزی تهیه‌وابلاغ‌خواهدشد.

همانطوری‌که بانک‌مرکزی به‌درستی درابلاغیه اخیرخود اشاره‌کرده‌است، ثبت‌سفارش صرفاً به‌واسطه‌اعلام منشأ ارزاست. مشخص‌است‌که باتوجه‌به اعلام‌بانک‌مرکزی مبتنی‌بر غیررسمی‌بودن بازارارز آزاد، طبیعتاً هرگونه‌تأمین‌ارزی که‌ازاین‌بازار صورت‌بگیرد منشأ نامشخص‌وغیرقانونی دارد واجازه ثبت‌سفارش برای‌واردات‌خودرو به‌آنها داده‌نمی‌شود.

گفتنی‌است‌که حواله‌جات ارزهایی‌که‌دربازار آزادمبادله‌می‌شوند عمدتاً ازمحل‌قاچاق‌سوخت ویا ارزهای صادراتی‌هستند که‌درسامانه‌های رسمی‌عرضه نشده‌اند وسرازبازار آزادحواله‌جات ارزی‌درآورده‌اند.

پیش‌بینی واردات 5تا10 هزارخودرو کارکرده در سال 1402

همچنین‌نکته دیگری که‌ازابلاغیه اخیر بانک‌مرکزی برداشت‌می‌شود این‌است‌که باتوجه‌به‌تعداد کارت‌های بازرگانی‌صادراتی فعال (وجود حدود 5تا10هزار کارت‌بازرگانی فعال)، تعدادافرادی‌که امکان واردات‌خودرو به‌کشوررادارند درهمین‌حدود است‌چراکه صرفاًمنشاأ ارز حاصل ازصادرات محصولات‌واجناس این‌افراد به‌خارج‌ازکشور مشخص‌است وازنظر بانک‌مرکزی منع‌قانونی برای‌واردات ندارند.

بنابراین‌درچنین‌شرایطی باتوجه‌به مصوبه‌‌شورای اسلامی بنابرواردات‌هرخودرو به‌ازای یک‌کدملی وبه‌شرط تصویب‌لایحه واردات‌خودروهای‌کارکرده درشورای‌نگهبان وهیئت عالی‌نظارت وتصویب‌نهایی‌قانون، پیش‌بینی ورود 5تا10هزار خودروی‌کارکرده درطول‌سال جاری‌را منطقی‌دانست ونباید‌انتظار واردات‌خودروهای بیشتری‌راداشت. البته‌واردات خودروهای‌نو مسیرسابق خود راطی‌می‌کند وپیش‌بینی می‌شود که‌حدود 100هزار دستگاه‌خودروی نونیز درطول‌سال جاری‌واردکشورشود. 

 

 

 

 

نظرات خودتان رازیر این خبربا ما به‌اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support