لیکومولی بار دیگر به محبوب‌ ترین برند آلمانی روغن موتور تبدیل شده است

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 24252 بازدید
لیکومولی بار دیگر به محبوب‌ ترین برند آلمانی روغن موتور تبدیل شده است

اگرچه لیکومولی دربازار صادراتی‌نسبت به ‌شرایطبازار آلمان‌رشد بیشتری‌ازخود نشان‌داده‌است، امابا اندازه‌گیری‌حجم‌فروش این‌شرکت‌در بازارداخلی می‌توان متوجه‌شد که‌همچنان‌ازحجم‌فروش بالایی در آلمان‌برخوردار است. درواقع‌محبوبیت این‌برند در آلمان‌مثال‌زدنی است واین‌محبوبیت همچنان‌روبه‌افزایش‌است. دستیابی به‌چنین‌حقیقتی توسط خوانندگان‌نشریات آلمانی‌قابل ردیابی‌است.

به نقل‌ازبزرگترین مجلات‌خودروکشور، لیکومولی ده‌سال متوالی به‌عنوان‌محبوب‌ترین روغن‌موتور انتخاب‌شده‌است. اتوزتیوگ، اتوبیلد، اتومتوراونداسپرت، موتور کلاسیک، اتواسترانسفکیک یا حمل‌ونقل جاده‌ای، موتورراد، که‌مجله تخصصی موتورسیکلت‌های بی‌ام‌و به‌حساب می‌آید، پی‌اس، اسپرت‌اتو، موتوراسپرت اکتوئل وچندنشریه معتبردیگر که از معروفترین مجلاتی هستندکه روی‌کیوسک روزنامه‌فروشی‌ها قراردارند. وهرساله ازخوانندگان خوددرمورد محبوب‌ترین خودروسازان وسازندگان قطعات ولوازم‌جانبی مرتبط بااین‌صنعت سوال‌می‌کنند.

درنتیجه این‌مطالعه، likomoli به‌عنوان محبوب‌ترین روغن‌موتور  دهه‌گذشته انتخاب‌شد. ارنست‌پروست، مدیرعامل‌لیکومولی، موضوعی‌که دردهه‌گذشته به‌شدت روی‌آن‌کار شده‌است، گفت: «این‌ارزش‌برندما رانشان‌می‌دهد. ماخوشحالیم که‌هررکوردی راثبت‌می‌کنیم ودرهر مقایسه‌ای برنده‌می‌شویم.»

درماه‌مارس، این‌شرکت بالاترین‌رکودفروش سال‌گذشته راشکست وتوانست 65میلیون یوروبفروشد. دستیابی به‌چنین‌تعداد فروش‌برای ارنست‌پروست وتیمش‌باعث افتخاراست زیرا‌سطح بالای‌فروش آنها دراین‌کشوررا تأیید می‌کند. این‌واقعا نشان‌می‌دهد که‌تیم آنهاچقدر منصف‌وصادق‌است.

پروست‌گفت: همه‌این‌جوایز هرسال به‌ماداده می‌شد، اماما به‌این‌جایگاه راضی‌نبودیم، جالب‌اینجاست که‌این‌شرکت توانست‌در این‌نظرسنجی‌ها جایگاه‌دیگری رابه‌خود اختصاص‌دهد ورتبه‌دوم رابرای‌انتخاب محبوب‌ترین محصول‌محافظ خودروکسب‌کند.

پروست تأکیدکرد: به‌عنوان تأمین‌کننده طیف‌کاملی ازمحصولات‌شیمیایی برای‌صنعت خودروسازی، مابه‌خوبی بالاتر ازرقبای خود قرارداریم واین‌یکپارچگی دلیل‌اعتماد مشتری‌به‌ما برای‌محافظت ازخودروی‌خوداست.

لیکومولی‌بابیش‌از 4000محصول درسراسر جهان‌به‌عنوان یکی‌از شناخته‌شده‌ترین برندهای‌روغن‌موتور، روغن‌ترمز، موادافزودنی، روغن، چسب، اسپری، درزگیروسایرمحصولات تخصصی آلمانی مشغول‌است، اکنون‌در 150 کشورجهان‌ازجمله ایران‌محصولات خودرراعرضه می‌کند وبه‌دنبال ثبت‌مجموع گردش‌مالی‌611میلیون یورویی تاسال2022 است.

 

 

 

 

نظرات خودتان رازیر این خبر با ما به‌اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support