شرایط پیش‌فروش پراید سایپا اعلام شد | شرایط ثبت نام

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 22828 بازدید
شرایط پیش‌فروش پراید سایپا اعلام شد | شرایط ثبت نام

به گزارش‌کارکیتا، طرح پیش‌فروش سایپا ازامروز سوم اردیبهشت‌ماه آغاز شده‌است. دراین‌طرح فقط خودروی‌پراید SE151 موجوداست. این طرح‌غیر قرعه‌کشی وباقیمت‌کارخانه و باموعد تحویل‌شهریور یابهمن1402 می‌باشد.

قیمت سایپا پراید SE151 چقدر است؟

قیمت قطعی‌پراید وانت دراین طرح‌اعلام نشده‌است ومشتریان‌باید مبلغی‌را به‌عنوان پیش‌پرداخت واریزکنند. براساس اطلاعیه‌سایپا، مشتریان‌باید برای‌پرایداقساطی مدل SE151 دارای‌کانوپی، طرح‌فندقی ودرب عقب‌فایبرگلاس مبلغ 125میلیون ‌تومان‌به عنوان‌پیش‌پرداخت واریزکنند. 

مبلغ‌پیش‌پرداخت پراید SE151 ساده‌هم 110میلیون تومان‌است که‌بایددرزمان خریدپرداخت شود.متقاضیان‌باید موجودی قیمت‌پراید رادرزمان‌تحویل به‌کارخانه‌یعنی شهریور تابهمن‌ماه پرداخت‌کنند. این‌مبلغ براساس قیمت‌کارخانه‌این دوخودرو محاسبه ودریافت می‌شود.

درطرح رزروسایپا، قیمت‌نهایی‌پرایدSE 151 اعلام‌نشده است، خریداران‌تنها بایددر زمان‌ثبت‌نام به‌ترتیب 110 و125میلیون تومان را واریزکننداما‌قیمت‌کارخانه پرایدSE 151 وقیمت بازار آزادچقدراست؟

پراید 151 اس ای حدود 218میلیون تومان‌است وپراید اس ای دربازار آزادحدود 300میلیون تومان‌است.

شرایط شرکت درطرح پیش‌فروش سایپا

براساس اعلام‌این گروه‌خودروسازی، همه‌می‌توانند درطرح پیش‌فروش سایپا‌شرکت‌کنند.

1- هرکد ملی‌مجاز به‌ثبت‌نام فقط یک‌خودرومی‌باشد.

2- حداقل سن متقاضیان‌خریدخودرو 18سال می‌باشد.

3- متقاضیان نبایدظرف 48ماه گذشته‌از خودروسازان خودروی‌داخلی خریداری کرده‌باشند.

4- ثبت‌نام ازمتقاضیان با ثبت‌نام فعال امکان‌پذیر نمی‌باشد.

5- امکان صلح (خریدانصرافی) وانتقال خودرو به‌عنوان وکالت وجودندارد.

برای‌خودرو پراید SE 151 مجهز به‌کانکس 11درصد سودمشارکت ووانت پراید 151بدون کانکس16 درصد سودمشارکت به‌خریداران تعلق‌می‌گیرد. سود ابطال 3%کمتر ازمقادیر فوق می‌باشد.

درصورت تأخیراحتمالی درتحویل‌خودرو درپیش‌فروش اردیبهشت1402 سایپاطبق شرایط‌مندرج درقرارداد، زیان‌ناشی ازتأخیر یک‌ساله درروش پیش‌فروش برابراست. معادل 12درصد درسال سودمشارکت درسال، طبق‌ضوابط محاسبه وپرداخت‌خواهدشد.

ضمناًدرجدیدترین پیش‌فروش بدون‌قرعه‌کشی سایپا، خدمات‌اختیاری وآپشن‌های اختیاری‌خودرو نیزقابل انتخاب‌است. درصورت انتخاب‌بسته، مبلغ درهنگام‌پرداخت ازشما گرفته‌می‌شود.

 

 

 

 

نظرات خودتان رازیر این خبر با ما به‌اشتراک بگذارید.

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support