قرارداد بهمن موتور با قیمت شورای رقابتی

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 25428 بازدید
قرارداد بهمن موتور با قیمت شورای رقابتی

شرکت خودروسازی مالیات برارزش‌افزوده، ثبت‌نام وبیمه شخص‌ثالث خودروهای فیدلیتی را75میلیون تومان‌اعلام‌کرد که‌از مبلغ‌دریافتی ازمشتری کسروبه‌نمایندگی‌های مربوطه پرداخت‌می‌شود. گروه‌بهمن اعلام‌کرده است‌که کارخانه‌دیگنیتی وفیدلیتی رابادر نظر گرفتن مالیات، ارزش‌افزوده، بسته‌بندی قطعات CKD، حمل‌از کارخانه به‌بنادر چین، حمل‌دریایی به‌بنادرایران، عوارض‌گمرکی و هزینه‌های حقوق، انبارداری، THC، حمل‌ونقل داخلی‌کانتینرهای بازگشت به‌کارخانه وبنادر، هزینه‌های تولید، سربار، هزینه‌های‌بانکی ومالی، هزینه‌های توزیع‌وفروش، هزینه‌های توسعه‌فروش وخدمات پس‌ازفروش، باقیمت 935و844 میلیون تومان‌به فروش‌می‌رسد. همچنین‌این دسته ازخودروها مسئولیتی‌درقبال کنترل‌بازار ندارندواین‌موضوع برعهده‌وزارت صنعت، معدن‌وتجارت است. این‌شرکت خودروسازی کمترین‌قیمت بازار رابرای‌خودروهای خوددارد.

گروه‌بهمن اعلام‌کرده است‌که دیگنیتی وفیدلیتی رابه‌ترتیب باقیمت 935و84میلیون تومان به‌فروش می‌رساند. این‌قیمت‌ها کمترقیمت‌های کشورهای‌همسایه است؛ به‌عنوان مثال، دیگنیتی باپاشنی‌برابر درکشور امارات معادل 94هزاردرهم یعنی‌یک میلیاردو 327‌میلیون میلیون‌تومان به‌فروش‌می‌رسد. ازسوی‌دیگر، شرکت‌کرمان‌موتور اعلام‌کرد که‌ازروز شنبه 9اردیبهشت یکی‌از محصولات ارزش‌افزوده خودراخارج ازسامانه یکپارچه‌فروش خودروعرضه می‌کند. این‌شرکت‌اعلام کردکه یک‌محصول رابه قیمت یک‌میلیاردو 650میلیون تومان پیش‌فروش می‌کند وقیمت سایرمحصولات رابدون‌تایید شورای‌رقابت اعلام‌می‌کند. اسماعیل‌شعاعی، سخنگوی‌شورای رقابت‌گفت: خودروسازان‌مصوبه شورای رقت‌تمکین کنند که‌شامل قیمت خودروهای مونتاژشده مصوب‌شورای‌رقابت است، رعایت‌خواهندکرد. همچنین قیمت‌خودروهایی که‌تاامروز اعلام نشده‌اند نیزدرهفته‌جاری مشخص‌می‌شود. عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل‌صنعت خودروی‌وزارت حسارت، پیشتر گفته‌بود سامانه‌یکپارچه‌فروش خودرو درکنترل بازارخودرو بسیار موثراست وروندعرضه دراین‌سامانه ادامه‌خواهدداشت. بنابراین‌خودروها ازطریق سامانه‌عرضه خواهندشد.

 

 

 

 

نظرات خودتان رازیر این خبر با ما به‌اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support