چگونه لوازم یدکی تقلبی را تشخیص دهیم؟

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 24067 بازدید
چگونه لوازم یدکی تقلبی را تشخیص دهیم؟

به گزارش‌کارکیتا، براساس آمارهای غیررسمی، قاچاق‌لوازم یدکی وقطعات‌خودرو حدود 2تا3میلیارد دلار برای کمک‌به تولیدکنندگان داخلی برای‌مهار خطرات‌قاچاق کالا وارز وقاچاقچیان قطعات یدکی‌بی کیفیت‌برای مردم برآورد می‌شود. دریافت‌کدرهگیری برای برخی‌ازقطعات یدکی‌برای شناسایی محصولات‌اصل از تقلبی‌اجباری شده‌است. تامصرف‌کنندگان بتوانندقبل ازخرید باگرفتن استعلام ازاصالت کالای‌خود مطمئن‌شوند.

درواقع‌به‌دلیل عدم‌آگاهی مردم‌ازمزایای درخواست‌اصالت لوازم‌یدکی ولوازم مصرفیخودرو، برخی‌از مصرف‌کنندگان همچنان‌نسبت به‌درخواست‌اصالت لوازم‌یدکی حسایت‌نشان داده واصالت لوازم‌یدکی خودرابررسی می‌کنند.

درهمین راستاحمید محله‌ای، مدیرکل دفترخدمات فنی، مهندسی ونگهداری وزارت‌صمت درباره قطعت‌یدکی خودرویی که‌کدرهگیری گرفته‌اندگفت: از54 قلم لوازم‌یدکی خودرو که‌قابلیت انجام‌استعلام‌درسامانه جامع‌تجارت برای‌آنهاآماده شده‌است. تاالان برای‌587میلیون و917هزار و490 قلم‌قطعه یدکی‌کدرهگیری صادرشده‌است.

درخواست بیش‌از 800هزار شناسه رهگیری لوازم‌یدکی درسال گذشته

این مقام‌مسئول دروزارت‌صمت درسال 1401حدود 800هزارمورد ردیابی استعلام هویتی‌رابرآورد کرد وادامه‌داد: درحال‌حاضر تمامی‌قطعه‌سازان بزرگ‌کشور اقدام‌به اجرای‌این‌طرح‌کرده وکدشناسایی ورهگیری دریافت‌کرده‌اند. درسال 1400برای حدود518هزارکالا وبرای 332هزار قطعه یدکی‌تاسال 1401 انجام‌شده‌است.

چگونه اصالت قطعات خودرو رابررسی کنیم؟

درخصوص راه‌های اعتمادمردم به‌اصالت وغیروارداتی بودن‌کالا، مصرف‌کنندگان‌می‌توانند بامراجعه به‌درگاه‌اینترنتی سامانه‌جامع تجارت، اصالت‌کالای‌مورد نظر‌خودرا بررسی‌کنند. همچنین باشماره‌گیری‌کد دستوری #7777*4* ودرخواست شناسه‌وکدرهگیری مندرج برروی کالا ازصحت‌آن اطمینان‌حاصل‌کنید.

قاچاق قطعات‌خودرو بیش‌از 5میلیارد دلار تخمین زده می‌شود

براساس اعلام‌ستاد ملی‌مبارزه باقاچاق کالاوارز، بازارخودرو وکالاهای‌مالی حدود 11.5میلیارد دلارارزش داردکه‌بیش‌از 2میلیارددلار قاچاق‌است> وی‌گفت: برآوردمی‌شود 30درصد ازارزش 13میلیارددلاری بازار کالاهای غیرمجاز وغیراستانداردباشد که3میلیارد دلارقاچاق ویک میلیارددلار تولیدنامرغوب است.

باتوجه‌به تفاوت تعدادواردات قطعات‌خودرو توسط‌وزارت حراست وستادمرکزی مبارزه‌باقاچاق کالا، کارشناسان‌صنعت‌خودرو براین‌باورند که‌باتوجه به‌وسعت بازارقطعات، میزان‌تقلب‌وجوددارد. بیش‌از5میلیارد دلار درسال چنین‌حجمیازتقلب در قطعات‌خودرو عواقب جبران‌ناپذیری دارد که‌تعطیلی واحدهای‌تولید قطعات وافزایش تصادفات ومرگ ومیرناشی ازآن است.

 

 

 

 

نظرات خودتان رازیر این خبر با ما به‌اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support