انبار کردن صدها محصول ایران خودرو در خراسان

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 21282 بازدید
انبار کردن صدها محصول ایران خودرو در خراسان

گروه صنعتی ایران‌خودرو به دلیل‌کمبود ظرفیت تولیددر دور دوم‌فروش تلفیقی خودروشرکت نکرد. امابابررسی سریع مشخص‌شد که کارخانه‌خودروسازی تعدادزیادی ازخودروهای هایماو پژو پارس رابه بهانه‌کمبود قطعات درسایت بینالود نگهداری می‌کندوآنها رابه صورت‌یکپارچه به‌فروش نمی‌رساند.

همزمان‌با آغازمرحله‌دوم اجرای طرح‌فروش تلفیقی محصولات‌و حذف‌قرعه‌کشی، اقدام‌یکی‌از شرکت‌های خودروسازی باعث‌‌تلاش برای شعله‌ور شدن بازارخودرو وافزایش‌مجدد قیمت‌هاشد.

بررسی‌ها نشان‌می‌دهد که‌ایران‌خودرو درهفته‌های اخیرفعالیت وظرفیت‌تولیدخود رادرچندین استان‌کاهش داده‌است. ازسوی دیگر، این‌خودروساز 3محصول پرطرفدار رامجدداً ذخیره‌کرده‌است. اقدامی‌که می‌تواندمنجر به‌فروش این‌خودروهاشود خارج‌از طرح یکپارچه‌باقیمت بازار آزاداست به‌نحوی که‌باعث کاهش‌و درنهایت شعله‌ورشدن بازار و افزایش‌مجدد قیمت‌شود. شرکت موردنظر برای‌توجیه کاهش‌تولید وموجودی محصولات‌خود، کمبود قطعات، عدم‌دریافت وجه وعدم‌ترخیص قطعات‌ازگمرک را دلیل‌این‌کار اعلام کرد. این‌خودروساز اعلام کرده‌است که‌به دلیل‌کمبود قطعات‌یدکی ازکشور چین، امکان‌ورود این‌خودروها به‌سیستم یکپارچه‌وجودندارد واین‌درحالی است‌که مشکل‌کمبود قطعات خودرو به‌طور موثرحل شده‌است. وهیچ‌بحرانی دراین‌زمینه گزارش نشده‌است. لذا لازم است علت‌توقف تولید توسط مقام اداری بررسی‌و روشن‌شود.

انبار کردن خودروهای پارس و هایما در بینالود

پیش‌از آغاز فازدوم طرح یکپارچه‌خودرو، ایران‌خودرو اعلام‌کرده بودکه‌درفاز دوم‌این طرح‌شرکت می‌کند وحتی هایما را هم‌عرضه می‌کند، اماپس ازتصویب شورای‌رقابت وقیمت این‌خودرو تغییری‌نکرد. این‌شرکت‌عرضه سیستم‌یکپارچه را متوقف‌کرد، شهرهای‌بینالودوخراسان‌رضوی انبار شده‌است ودرآینده خارج‌ازتعرفه شورای‌رقابت به فروش‌برسد ودر صورت عدم‌ورود جدی نهادهای‌نظارتی امکان‌دارد درآینده خارج‌از نرخ‌های تعیین ‌شده دربازار عرضه‌شود وباعث سوداگری‌شود.

 

 

 

 

نظرات خودتان رازیر این خبر با ما به‌اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support