امروز؛ قرعه کشی نوبت دهی فروش یکپارچه دوم خودرو

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

10 ماه پیش 21422 بازدید
امروز؛ قرعه کشی نوبت دهی فروش یکپارچه دوم خودرو

چهارشنبه هفته‌گذشته 10خردادماه بود که‌مهلت هشت روزه‌متقاضیان برای ثبت‌نام درخواست‌خودرو برای‌شرکت در مرحله‌دوم سامانه‌یکپارچه که‌از 20اردیبهشت لغایت 29اردیبهشت ماه‌جاری‌ برای‌تعریف حساب وکالتی وواریزوجه 100میلیون تومان ومسدودکردن آن‌است وافرادی که‌ثبت‌نام کرده‌اند درنوبت‌قرار گرفته‌اند تاقرعه کشی امروز (چهارشنبه 17خرداد) انجام‌شود.

یادآوری می‌شودکه متقاضیان‌می‌توانند از 20تا29 اردیبهشت برای این‌منظور می‌توانستنداقدام کنند. پس‌ازآن ظرف 5روز اطلاعات متقاضی‌توسط بانک تأیید وبه‌سانه ارسال‌می‌شود وثبت‌نام برای‌درخواست‌خودرو از 12خردادآغاز می‌شود، لذاباوجود اینکه‌سامانه به‌مدت ‌یک‌روزونیم متوقف شده‌بود، با ثبت‌اطلاعات‌فرد موردنظر در سامانه، سایت‌سامانه‌از سوم‌خرداد راه‌اندازی‌شد وخودروی موردنظرمشتری دردسترس قرارگرفت. تامشتریان بتوانند برای‌انتخاب پنج‌اولویت خودرویی‌موردنظر خود اقدام‌کنند، هرچند که ‌حدودیک‌سال ونیم سامانه دچاراختلال‌بود، ولی‌ازبعداز ظهرروز پنج‌شنبه (4خردادماه) رسماسایت فعال‌شد ومتقاضیان‌توانستند برای‌ورود وثبت‌درخواست‌خودرویی خوداقدام‌کنند.

درطی این مدت‌مشتریان حائزشرایط که‌درموعدمقرر حساب‌وکالتی تعریف‌کنند ووجه موردنظررا مسدودکرده‌بودندو بانک‌ها اسامی‌آنها رادراختیار سامانه‌قرارداده‌بودند، تا5خودروی موردعلاقه ‌خودرااز 23محصول ارائه‌شده توسط4شرکت سایپا، مدیران‌خودرو، کرمان‌موتور،  وفرداموتورز باقیمت‌کارخانه‌ای اقدام‌‌کردند. پس‌ازآن، بررسی‌اطلاعات ثبت‌نام‌کنندگان که‌در لیست‌نوبت‌دهی قرارگرفته‌بودند، آغازشد وطی‌هفته‌جاری تکمیل‌شد تا به‌امروز (17خردادماه) قرعه‌کشی براساس اولویت‌بندی باحضور دستگاه‌های‌نظارتی انجام‌شود.

نظارت‌ازفردا پنج‌شنبه تا جمعه 29خرداد انجام‌می‌شود ولیست‌براساس برنامه‌تولید، 3خرداد، زمان‌توزیع‌نهایی ودرنهایت اولویت‌مشتری پروژه برای‌خودروسازان ارسال‌می‌شود. وزمان‌بندی تحویل‌مشخص‌می‌شود نکته‌مهم اینجاست‌که همه‌این کارها درزمانی‌انجام‌شده‌است که‌قیمت برخی‌خودروها (به‌خصوص خودروهای مونتاژِی) مشخص‌نبود. قیمت‌ ماشین‌مونتاژی همچنان کلاف‌سردرگمی است‌که هنوز مشخص‌نیست، کجاباز خواهدشد؟درحالی که‌شورای رقابت ازتصمیم‌خود دفاع‌می‌کرد، شرکت‌های‌خودروسازی قیمت‌ها راازقیمت‌هایی که‌تعیین کردند کاهش‌ندادند.

 

 

 

 

نظرات گرانبهای خودتان رازیر این خبر با ما به‌اشتراک بگذارید.

 

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support