کاهش بی سابقه قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 21835 بازدید
کاهش بی سابقه قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد

براین‌اساس خودروهای داخلی‌که درپاییز وزمستان سال‌گذشته افزایش‌قیمت داشتند، دیروز دربازار آزاد درتضاد شدید بادوره جاری‌افت قیمت ناگهانی ولحظه‌ای راتجربه کردند.

کارشناسان معتقدنداگر واردات خودروهای‌فرسوده درشرایط‌فعلی بازار خودرو باجدیت دنبال‌شود، قیمت‌خودرو دربازار آزادمی‌تواند کمتراز قیمت‌کارخانه‌باشد. حدود یک‌ماه است‌که قیمت‌خودرو دربازارآزاد کاهش‌یافته‌است.

همانطور‌که شاهدکاهش بیش‌از20درصدی برای‌برخی برخی‌خودروهابوده‌ایم. مهمتراینکه این‌کاهش قیمت‌بیشتر برای‌مدل‌های مونتاژ شده‌بودتاخودروهای‌داخلی، البته قیمت‌خودرو همچنان‌اززمستان 1401بالاتراست؛ بااین‌حال به‌نظر می‌رسد کاهش‌قیمت دربازار همچنان ادامه‌دارد.

کارشناسان‌معتقدند افت‌قیمت‌خودرودربازار آزاددلایل‌مختلفی‌دارد که‌شاید مهم‌ترین دلیل‌آن مشکل‌واردات خودروهای‌فرسوده باشد. اگر خریدیک‌خودروی دست‌دوم کارآمدباشد، ممکن‌است قیمت‌بازار حتی‌کمتر از قیمت کارخانه‌باشد

بنابراین‌تداوم افت‌قیمت خودرودربازار آزاد به‌میزان اهمیت‌واردات خودروهای‌فرسوده بستگی دارد. واردات‌خودروهای فرسوده وهمچنین خودروهای‌نو تاثیر بسیارمثبتی بربازار آزاددارد وبه‌هیچ وجه‌نمی‌توان منکر آثار سیاست کاهش‌قیمت شد. ازسوی دیگر کارشناسان‌دلیل‌دیگر کاهش‌قیمت خودرو دربازارآزاد رامربوط به‌شکل‌گیری انتظارات مثبت درخصوص اتفاقات سیاسی‌می‌دانند که‌برنرخ ارزنیز‌تاثیرگذار است.

درصورت تداوم‌این سیاست‌ها، خودرویی‌که‌به یک‌کالای سرمایه‌ای تبدیل‌شده است، به‌وضعیت‌اولیه خودبه‌عنوان کالای‌مصرفی باز می‌گردد. ازسوی‌دیگر دولت ازطریق‌ثبت‌نام درسامانه‌یکپارچه، 100میلیون تومان‌به ازای‌هرمتقاضی رامسدود کرده‌وبراساس تعدادپذیرش، حداقل 100میلیارد تومان‌دراین طرح‌فروش بلوکه‌شده است. بنابراین‌می‌توان گفت این‌موضوع تاثیر موقتی‌برافت قیمت داشته‌است.

این‌درحالی است‌که رئیس‌جمهور روزگذشته نیز‌اعلام کرد: جلسات‌مهمی درمجلس درباره‌طرح واردات‌خودروهای فرسوده‌برگزارشده وبه‌زودی درمجلس مطرح‌و به‌رای گذاشته‌می‌شود. اگراین پیشنهادرای بیاورد ودرنهایت به‌تصویب برسد، آمادگی‌کامل برای اجرای آن راخواهیم‌داشت.

وی درادامه اظهارداشت: خودروها طبق‌روال‌وارد می‌شوند. گمرک‌تعداد‌خودروهای خوبی‌برای‌ثبت سفارش‌وتامین ارزدارد ودرمرحله تخصیص‌است. خوشبختانه‌قیمت‌خودرو دربازار روندنزولی‌دارد وپیش‌بینی می‌شود روندکاهشی‌ بیشتری نیزداشته‌باشد.

آلمانی‌های لوکس در برابر کاهش قیمت‌ها مقاومت می‌کنند

این‌برند آلمانی‌دربازار خودروهای‌لوکس برخلاف برند تویوتا‌لکسوس که‌مدل‌های مختلف آن‌کاهش‌قیمت قابل توجهی راتجربه‌کردند، دربرابر کاهش‌قیمت‌های دیروز مقاومت‌کردند وتغییری راتجربه نکردند. براین‌اساس قیمت خودروهای‌داخلی دیروز از 1به25 میلیون تومان‌کاهش‌یافت.

جایی‌که پژو 206تیپ2 با کاهش‌25 میلیون‌تومان 475میلیون تومان، پژو207دنده‌ای فول (1402) با25میلیون تومان‌کاهش 610میلیون‌تومان، پژو207پانورما اتوماتیک (1402) باکاهش 20میلیون تومان920میلیون‌تومان وسورن پلاس بارینگ (1402) با17میلیون تومان‌کاهش 525میلیون تومان برچسب‌قیمت خوردند.

همچنین دربین خودروهای چینی‌دربرخی مدل‌ها از10تا60میلیون تومان برخی‌مدل‌ها بودیم.

درحالی‌که دیگنیتی‌پرستیژ (1402) با60میلیون تومان‌کاهش 2میلیارد و200میلیون تومان، ریسپکت پرایم (1402) با50میلیون تومان کاهش یک‌میلیارد و300میلیون تومان وهایما (1402) 8Sبا 40میلیون تومان‌کاهش 2میلیاردو10 میلیون‌تومان خرید وفروش‌شدند. همچنین درگروه خودروهای‌خارجی پریمیوم شاهدافت بهای 50و100میلیون تومانی برخی‌خودروها بودیم.

سری کیااسپورتیجGT100 میلیون‌تومان 5میلیارد و750تومان، هیوندای سوناتاهیبریدی (GLS)با 50میلیون تومان کاهش 5میلیارد و100میلیون‌تومان وکیا سورنتو GT لاین با50میلیون تومان‌کاهش 6میلیارد و750میلیون تومان‌برچسب خوردند.

به‌همین ترتیب‌خودروهای لوکس‌خارجی نیز باکاهش قیمتی بین200تا300میلیون تومان‌راتجربه کرده‌اند. جایی‌که قیمت لوکس NX200 fsport فولبا300 میلیون‌تومان کاهش‌به 11میلیراد تومان‌ولکسوس NX300 هیبرید با200میلیون تومان‌کاهش به10میلیارد تومان‌رسید.

 

 

 

 

به نظر شما روند نزولی قیمت‌ها در بازار چگونه است؟

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support