آپشن های اجباری جدید خودروهای داخلی را بشناسید

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

11 ماه پیش 20426 بازدید
آپشن های اجباری جدید خودروهای داخلی را بشناسید

به گزارش‌کارکیتا، براساس ابلاغیه‌اجرای اجباری‌استانداردهای سیستم‌تعلیق‌خودرو ازسوی شورای‌عالی استانداردایران، شرکت‌های خودروسازی‌باید تاپایان تیرماه امسال‌باید 7استاندارد سیستم‌تعلیق رااجرا کنند.

البته‌در دی‌ماه سال‌گذشته وزارت‌صنعت درخصوص اجرای‌بند 4 مصوبه 115شورای عالی‌استاندارد براساس جدول‌زمانی موردتوافق وزیر‌صنعت واستاندارد تعلیق پس‌ازشرایط تحریم‌در پایان‌تیرماه 1402اجرایی شودو مقررشدپس ازاین تاریخ‌سازمان استاندارد شماره‌گذاری خودروهای تولید داخل‌را که‌‌فاقد استانداردهای جدید‌هستند، غیرفعال‌کند.

استانداردهای‌جدید درمجموع دارای 9استاندارد برای‌خودروهای‌سواری وتجاری برای‌گروه‌های مختلف‌خودرو می‌باشد. تاپایان اسفندماه 1401 وبرای سایر‌گروه‌ها تاپایان اردیبهشت 1402اجرای دواستاندارد جدیدچراغ‌روز وچراغ اتوماتیک وکنترل‌پایداری 7استاندارد نشانگر تعویض‌دنده، نشانگر فشاربادلاستیک، حفاظت ازعابرپیاده، کنترل پایداری‌درترمزگیری، هشدارانحراف ازمسیر، ترمزاضطراری پیشرفته واستحکام‌کابین نصب‌شده است.

لیست آپشن‌های جدیداجباری خودروهای‌داخلی به‌شرح زیراست:

دی لایت و پوزیشن لایت

سیستم‌ترمز اضطراری پیشرفته یاترمز کمکی

هشدار انحراف ازمسیر

استحکام کابین

حفاظت از عابر پیاده

چراغ اتوماتیک یا اتولایت

نشانگر فشارباد تایر

کنترل پایداری

اخیرا خودروسازان برخی‌از محصولات‌خودرا به‌این آپشن‌ها مجهزکرده‌اند که‌باعث افزایش قیمت‌خودرو شده‌است.

نظرات گرانبهای خودتان رازیر این خبر با کارکیتا به‌اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support