اسقاط خودرو مشروط به ثبت نام در سامانه می باشد

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

8 ماه پیش 16372 بازدید
اسقاط خودرو مشروط به ثبت نام در سامانه می باشد

نوسازی ناوگان واقساط خودروهای‌فرسوده بااشاره به‌اینکه طبق قانون، ستادنوسازی ناوگان وظیفه‌اسقاط خودروهای‌فرسوده رابر عهده‌دارد، گفت: براین اساس‌متقاضیان بایدخودروها وموتور سیکلت‌های فرسوده رااسقاط کنند. به وب‌سایت به نشانی nnhk.ir مراجعه کنید وپس‌از ثبت‌نام متقاضی، خودروی فرسوده‌خودرا درسامانه ثبت وسپس نزدیکترین‌مرکز اسقاط راانتخاب نمایید.

مهران‌سالاریه گفت: برندگان‌قرعه‌کشی درطرح‌های جایگزینی شرکت‌های‌خودروسازی داخلی‌نیز می‌توانند وضعیت‌اسقاط خودروهای‌فرسوده خود رادر این‌سایت بررسی‌کنند.

وی‌با تاکیدبر اینکه ثبت‌‌نام درسامانه نوسازی واسقاط خودروهای‌فرسوده رایگان است، گفت: اگر خودروی فرسوده‌به شکلی‌متفاوت ازسامانه ستاد ثبت‌نام شود یانیازبه‌پرداخت هزینه داشته‌باشد، کلاهبرداری‌است.

مدیرنوسازی ناوگان واسقاط خودروهای‌فرسوده بابیان اینکه اسقاط‌ها نیزموظف به‌پذیرش متقاضیان‌فقط ازطریق این‌سامانه هستند، افزود: بااسقاط خودروهای‌فرسوده و متخلفان برخوردجدی خواهدشد. وی‌گفت: شهروندان می‌توانند تخلفات دراین زمینه‌رااز طریق سامانه124 گزارش‌کنند تا پیگیری‌های لازم صورت‌گیرد وبا خاطیان برخورد شود.

نظرات گرانبهای خودتان رازیر این خبر با کارکیتا به‌اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support