اسقاط خودرو مشروط به ثبت نام در سامانه می باشد

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

11 ماه پیش 21829 بازدید
اسقاط خودرو مشروط به ثبت نام در سامانه می باشد

نوسازی ناوگان واقساط خودروهای‌فرسوده بااشاره به‌اینکه طبق قانون، ستادنوسازی ناوگان وظیفه‌اسقاط خودروهای‌فرسوده رابر عهده‌دارد، گفت: براین اساس‌متقاضیان بایدخودروها وموتور سیکلت‌های فرسوده رااسقاط کنند. به وب‌سایت به نشانی nnhk.ir مراجعه کنید وپس‌از ثبت‌نام متقاضی، خودروی فرسوده‌خودرا درسامانه ثبت وسپس نزدیکترین‌مرکز اسقاط راانتخاب نمایید.

مهران‌سالاریه گفت: برندگان‌قرعه‌کشی درطرح‌های جایگزینی شرکت‌های‌خودروسازی داخلی‌نیز می‌توانند وضعیت‌اسقاط خودروهای‌فرسوده خود رادر این‌سایت بررسی‌کنند.

وی‌با تاکیدبر اینکه ثبت‌‌نام درسامانه نوسازی واسقاط خودروهای‌فرسوده رایگان است، گفت: اگر خودروی فرسوده‌به شکلی‌متفاوت ازسامانه ستاد ثبت‌نام شود یانیازبه‌پرداخت هزینه داشته‌باشد، کلاهبرداری‌است.

مدیرنوسازی ناوگان واسقاط خودروهای‌فرسوده بابیان اینکه اسقاط‌ها نیزموظف به‌پذیرش متقاضیان‌فقط ازطریق این‌سامانه هستند، افزود: بااسقاط خودروهای‌فرسوده و متخلفان برخوردجدی خواهدشد. وی‌گفت: شهروندان می‌توانند تخلفات دراین زمینه‌رااز طریق سامانه124 گزارش‌کنند تا پیگیری‌های لازم صورت‌گیرد وبا خاطیان برخورد شود.

نظرات گرانبهای خودتان رازیر این خبر با کارکیتا به‌اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support