عوارض واردات خودروهای کارکرده تعیین شد.

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

11 ماه پیش 19864 بازدید
عوارض واردات خودروهای کارکرده تعیین شد.

ارزش خودروهای کارکرده‌وارداتی به‌کشور براساس آخرین بخشنامه وزارت‌‌صمت وگمرک جمهوری‌اسلامی ایران تعیین‌می‌شود واین ارزش مبنای‌پرداخت حقوق گمرکی واردات‌این خودروها خواهدبود. ضمنا خودروهای‌فرسوده وارداتی بایدموردتایید سازمان‌استاندارد وسازمان حفاظت محیط‌زیست باشند.

اما عوارض‌گمرکی واردات این‌خودروها چقدراست؟

گمرکی:

مالیات‌های زیر مربوط به‌مالیات واردات‌خودروهای بنزینی می‌باشد.

بنزین کمتراز 1000سی‌سی 20%

بنزین از1001 تا1500 سی‌سی 70%

بنزین 1501تا2000 سی‌سی 95%

بنزین 2001 تا2500 سی‌سی 135%

بنزین 2501 تا3000سی‌سی 165%

بنزین بالاتر از3000 سی‌سی 175%

دیگر هزینه‌ها:

علاوه‌بر عوارض‌گمرکی، هزینه‌های دیگری نیزدر رابطه باواردات خودروهای‌کارکرده به‌شرح زیر خواهدبود.

کالاهای‌وارداتی مشمول 9درصد مالیات برارزش افزوده (ازمجموغ ارزش‌گمرکی‌وحقوق ورودی)

1درصدحقوق ورودی به عنوان عوارض‌ هلال‌احمر

عوارض پسماندنیم درهزار ارزش گمرکی کالاهای‌وارداتی

عوارض‌واردات خودروهای بنزین‌سوز وهیبریدی به‌میزان 10درصد ارزش‌گمرکی

عوارض ریالی‌واردات مینی‌بوس واتوبوس وکامیون و تریلر وسواری

عوارض واردات خودروهای‌سواری به‌میزان 5درصد ارزش‌فوب

درصورت واردات بدون‌کارت بازرگانی ویاتوسط اشخاص‌حقیقی 2% مالیات علی الحساب

هزینه‌استاندارد برای‌هر پلاک خودروی‌ترخیص شده معادل ارزش CIF گواهی‌اسقاط خودرو 8یا1.5درصد ارزش خودرو

10درصد ارزش گمرکی‌خودرو طبق گواهی‌ ترخیص جهت‌شماره‌گذاری (عوارض راهنمایی ورانندگی).

3 درصدشماره‌گذاری ارزش‌گمرکی 

هزینه حمل‌ونقل وانتقال دارایی عوارض ازشهرداری درلحظه‌ پلاک که بستگی به‌نوع وسیله‌نقلیه دارد.

 

نظرات گرانبهای خودتان رازیر این خبر با کارکیتا به‌اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support