کدام خودروهای کارکرده قرار است به ایران بیایند؟

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

11 ماه پیش 19624 بازدید
کدام خودروهای کارکرده قرار است به ایران بیایند؟

به گزارش‌کارکیتا، پس ازتصویب واردات خودروهای‌کارکرده توسط مجمع‌تشخیص مصلحت نظام، دولت‌می‌تواند از امروزروند ثبت‌سفارش خودروهای کارکرده وارداتی راآغازکند. حال بایددید چه خودروهایی می‌توانند واردبازار ایران‌شوند؟

فرآیندواردات خودروهای کارکرده اززمان مطرح‌شدن سوالات بسیاری‌رابرای همه به‌همراه داشت. مهمترین‌این‌سوالات نوع خودروی‌وارداتی وواردکننده آن‌است. همچنین یکی ازابهامات نامشخص این‌طرح که درهفته جاری‌در مجمع تشخیص مصلحت‌نظام تصمیم‌گیری شد، استفاده ازخودروهای وارداتی‌ کارکرده‌بود.

کدام خودروهای دست دوم وارداتی به ایران می‌آیند؟

تاکنون آیین‌نامه خاصی برای‌واردات خودروهای‌کارکرده تعیین ومنتشرنشده است اماموضوع قطعی‌این است که‌عمر خودروهای‌کارکرده وارداتی بایدکمتراز 5سال باشد. موضوعی که‌می‌تواند نوع این‌محصولات رامشخص کند. این احتمال وجوددارد که‌درقانون نهایی، اطلاعاتی درمورد رانندگی لحاظ شود. براساس میانگین سرویس‌سالیانه خودرو درخاورمیانه، می‌توان پیش‌بینی کردکه این‌خودروها بایدکمتر از 150هزار کیلومتر کارکرد داشته‌باشند.

گزینه‌های خودروهای وارداتی کارکرده

برای واردات‌خودروهای کارکرده، به‌احتمال زیادبرندهای آسیای‌شرقی درراس قرارخواهندگرفت. دربین این برندها باتوجه به سلیقه‌مردم ایران والبته اهمیت‌دوام وکیفیت خودرو در بحث‌خودروهای کارکرده‌ وارداتی، احتمالا برندتویوتا بیشترین حجم واردات رادر بین تمامی‌محصولات دارد.

البته این‌فقط یک‌فرضیه است. زیرا اگر واردات‌خودرو به‌شخص حقوقی یالیزینگ واگذارشود، احتمالا محصولات‌کرده‌ای درصدر فهرست واردات‌قرار خواهندگرفت. باتوجه به‌قیمت جهانی‌محصولات کیاو هیوندای که کمترازتویوتا است، این محصولات می‌توانند برای واردکنندگان بسیارسودآور باشند.

یکی ازمواردی که‌تازمان ابلاغ آیین‌نامه خودروهای‌کارکرده وارداتی‌نامعلوم خواهدماند، سقف‌قیمتی برای‌واردات این‌خودروها است. اماباتوجه به‌بحث‌هایی که‌برای واردات‌خودروهای جدیدمطرح شده‌است، می‌توان انتظارداشت که‌سقف قیمتی‌برای واردات‌خودروهای کارکرده‌همانند خودروهای نویعنی 20هزار یورو باشد.

درخواست برای خودروهای دست دوم

برنامه‌واردات خودروهای‌کارکرده به‌استانداردها وجزئیات بسیاربالاتری نسبت به‌واردات خودروهای‌جدید نیازدارد، زیرا این‌خودروها به‌دلیل استفاده‌از خودروهای نو، نیازبه بازرسی و آزمایش بیشتری نسبت‌به خودروهای نودارند.

برای‌مثال ماشین‌دست دوم، بررسی فنی‌موتور وهمچنین گواهی‌سلامت کارشناس‌بدنه وشاسی نیز الزامی‌است. زیراواردات خودروهای‌کارکرده ناسالم نیاز به‌ارز زیادی‌برای تامین قطعات دارد.

یکی‌دیگر اززیرساخت‌های موردنیاز برای‌واردات خودروهای‌کارکرده بحث ایجاد نهادهای‌نظارتی وویژه درداخل و ترجیحا درمناطق مرزی است. زیرابسیاری ازنمایندگی‌های این‌صنعت به‌طور بالقوه مسافت‌پیموده شده خودروهارا قبل‌از ورود آنهاکاهش می‌دهند تااز قانون واردات‌پیروی کنند وبتوانند خودرورا به‌قیمتی بیش ازقیمت واقعی بفروشند.

خودروهای لوکس به ایران می‌آیند؟

باتوجه به‌اینکه افت جهانی قیمت‌خودرو پس ازخریدوکارخانه به‌طور متوسط‌بین 2تا33درصد است، می‌توان انتظارداشت خودروهای گران‌قیمت وباکیفیتی مانند لکسوس، تویوتا یا رنج اوور واردکشورشوند.

به‌عنوان مثال، پیکاپ تویوتا تاکوما مدل2018 اگردروضعیت سالم وباسرویس معمولی‌باشد، درروز اول پس‌از پنج‌سال‌تولید، حدود17درصد ازقیمت خودرا ازدست می‌دهد، به‌این معنی‌که می‌توانید یک پیکاپ راباقیمتی درحدود 21000دلار خریداری کنید. خودروی‌فول سایز باکیفیت وارداتی باکیفیت وارداتی باعمرمفید حدود پنج‌سال راوارد کشورکرد.

قوانین؛ تعیین کننده‌ نهایی

تمامی‌خودروها ومدل‌های دست‌دوم ذکرشده براساس قیمت‌های موجود بازارمحلی‌ تخمین‌زده می‌شوند.

جزئیات تسویه‌حساب نهایی‌می‌تواند برسرنوشت کل‌بازار تاثیر‌بگذارد. اگرخورو بتواند به‌سقف واردات‌حدود 40هزار دلاربرسد، تقریبا می‌تواند‌هرنوع خودرویی ازاقتصادی گرفته‌تالوکس رابه بازار ایران‌عرضه کند.

همچنین اگر درآن مدت باهمین شرایط‌خودرو وارد کنید، اگرقوانین را رغایت‌کنید، می‌توانید بازار راازوضعیت فعلی نجات دهید، امااگر قیمت واردات راافزایش دهید، شرایط به‌سمت دیگری پیش‌می‌رود. که‌دیگر خودروهای گذرموقت به‌خودروهای پلاک‌ملی تبدیل شوند.

 

 

 

 

نظرات گرانبهای خودتان رازیر این خبر با کارکیتا به‌اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support