بازار خودرو دچار ریزش قیمت شدید می‌ شود

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

10 ماه پیش 16430 بازدید
بازار خودرو دچار ریزش قیمت شدید می‌ شود

به گزارش‌کارکیتا، بازار خودرودرچند سال گذشته زیرسایه ممنوعیت‌واردات خودرو، نوسانات عجیبی‌را تجربه‌کرده‌است. به‌طوری که‌ازسال 97تاکنون، اکثرمحصولات بازاربا رشدچندبرابری مواجه‌بودند.

سعید مدنی، مدیرعامل سابق سایپا‌ وکارشناس بازارخودرو، دراین‌ زمینه گفت: «واردات خودروهای‌کارکرده می‌تواند روی‌بازار تاثیرگذارباشد. البته این‌موضوع بستگی دارد که‌کدام یک‌ازخودروها، باچه مدل وقدمتی وچه تعدادی وارد بازار می‌شود. همچنین باید کاری انجام‌داد که شرکت‌هایی، خدمات پس‌ازفروش این‌خودروها رابر عهده‌بگیرند.»

جلال رشیدی‌کوچی درباره‌اینکه باوجود ثبت‌عمومی خودروهای‌خارجی، درحال حاضر آمار وگزارش خوبی‌ ازورود خودروهای‌خارجی به‌کشورندارد. آیا می‌دانید علت‌این امرچیست؟ چرادولت نمی‌تواند ازکشورهای خارجی‌خودروبخرید؟

وی درپاسخ افزود: دلایل زیادی‌وجوددارد. من ازیک نگاه‌خوشبینانه صحبت می‌کنم وکاری به‌این‌ندارم که‌عده‌ای برنامه‌دارند قطره‌قطره‌ی خودرو بیاورند تابازار خودرو راداغ وتشنه‌نگه‌ دارند.

وی‌افزود: ممکن است‌این‌تعداد اندک‌خودروهای وارداتی ازکف‌بازار جمع‌آوری وازکشورهای همسایه خریداری وواردشده باشد. این‌نماینده مجلس‌تصریح کرد: اما فکرمی‌کنم اگرامسال واردات خودروهای‌کارکرده تکمیل شود ومجمع تشخیص نظام ‌هم آن راهمراهی‌کند، درسال آینده تعداد خودروهای جدید درکشور بیشترشود.

چون الان‌سفارش‌ها ثبت‌شده است. وی‌خاطر نشان‌کرد: نظرمن این‌است که‌اگر خودروهای کارکرده را واردکنند قیمت‌آنها بسیار پایین‌می‌آید.

 

 

 

 

 

نظرات گرانبهای خودتان رازیر این خبر با کارکیتا به‌اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support