قیمت لاشه خودرو فرسوده چقدر است؟

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

11 ماه پیش 19663 بازدید
قیمت لاشه خودرو فرسوده چقدر است؟

محمد حیدری‌پاشاکی، بایادآوری روند اسقاط خودرو وتکمیل مراحل‌شرکت درطرح تعویض خودروی فرسوده، گفت: برندگان طرح‌تعویض‌خودروی فرسوده می‌توانند بامراجعه به‌ستاد نوسازی ناوگان واسقاط خودروهای‌فرسوده به آدرس nnhk.ir می‌توانند نسبت‌به تکمیل مراحل ثبت‌نام اقدام کنند.

متقاضیان‌بعد ازثبت‌نام دراین وب‌سایت وانتخاب نمایندگی موردنظر، باوسیله نقلیه مورداستفاده خودبرای ارسال مدارک، تحویل واسقاط وسیله‌نقلیه به مرکزاسقاط موردنظر مراجعه کنند.

مدیرعامل مرکزنوسازی ناوگان واسقاط‌ خودروهای‌فرسوده گفت: همانطورکه قبلا گفته‌شد، مراکز اسقاط‌خودرو پس‌ازابطال خودروی متقاضی، موظف‌به واریزارزش لاشه‌ خودروی‌آسیب‌دیده به‌حساب مالکان‌ خودروهای‌فرسوده به‌عنوان تخلف تلقی‌می‌شود ومالکان می‌توانند شکایت‌خودشان رااز طریق سامانه124 ثبت‌کنند.

وی گفت: طبق‌جلسات کارشناسی که‌برگزارشد مقررشد نیمی‌ازارزش بدنه به‌مراکز اسقاط ونیمی دیگر‌به صاحبان خودروهای‌فرسوده پرداخت‌شود. بنابراین پس‌از کسرهزینه‌های اسقاط، حدود پنج تا هشت‌میلیون تومان‌به بابت ارزش‌لاشه به مالکان‌پرداخت می‌شود.

 

 

 

 

 

نظرات گرانبهای خودتان رازیر این خبر با کارکیتا به‌اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support