حمایت شورای نگهبان از واردات خودروهای دست دوم

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

11 ماه پیش 23641 بازدید
حمایت شورای نگهبان از واردات خودروهای دست دوم

هادی طلحان نظیف‌سخنگوی شورای‌نگهبان درنشست خبری صبح امروزبااشاره به‌آخرین طرح‌ها ولوایح این‌شوراگفت: شورای‌نگهبان 86مصوبه شامل طرح‌ها ولایحه‌ها رابررسی کرده‌است. ازسال گذشته تاکنون 115استعلام دیوان‌عدالت اداری در153جلسه شورای‌نگهبان مورد بررسی‌قرار گرفته‌وازسوی نهادهای ذیربط‌پاسخ داده‌شده‌است.

وی‌افزود: طرح الحاق‌یک ماده به‌قانون حمایت ازجوانان وخانواده درجلسه شورامطرح ودرنهایت مغایر باقانون‌اساسی وموازین شرعی‌تشخیص داده‌نشد. براساس این‌ماده، افراد مشمول خدمت‌سربازی نیز‌می‌توانند ازمزایای تسهیلات‌مندرج درقانون‌جوانی جمعیت استفاده‌کنند.

طلحان‌نظیف گفت: همچنین درجلسات لایحه ساماندهی واردات خودروهای‌فرسوده مورد بررسی‌قرار گرفت وخلاف شرع تشخیص داده‌نشد وباتوجه به‌مصوبه شورای‌دولتی این‌لایحه قابل تصویب است. فرآیندابلاغ به‌نهادهای ذیربط راطی کند.

سخنگوی شورای‌نگهبان ادامه‌داد: طرح‌توقف اجرای‌بند 5قانون بیمه‌اجتماعی‌کارگران ساختمانی نیزدر جلسات قبلی‌هیئت موردبحث وبررسی قرارگرفت. این‌مصوبه بامشکلات وابهاماتی مواجه‌شد. یکی‌ازایرادات، بارمالی این‌طرح بودکهمغایربا اصل75 قانون‌اساسی تشخیص داده‌شد ودرخصوص طرح اصلاح‌قانون انتخابات شورای‌اسلامی، هیئتعالی‌نظارت نیزدر دومرحله نظرخود راصادرکرد.

دراین چندهفته ودرنهایت باوجود عدم‌اعتراض شورای‌نگهبان به‌این‌مصوبه، شورای‌عالی دراین چندهفته حکم‌صادرکرد. ایراداتی به‌تناسب انتخابات تهران ازسوی شورای‌عالی مطرح شدکه این‌ایراد نیزباید درمجمع مشخص‌شود.

 

 

نظرات گرانبهای خودتان رازیر این خبر با کارکیتا به‌اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support