اعلام مهلت واریز وجه باقیمانده طرح جایگزینی خودروهای فرسوده

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

11 ماه پیش 20554 بازدید
اعلام مهلت واریز وجه باقیمانده طرح جایگزینی خودروهای فرسوده

به گزارش‌کارکیتا، براساس اطلاعیه سازمان گسترش ونوسازی صنایع (ایدرو)، مهران سالاریه رئیس نوسازی واسقاط ناوگان خودروهای فرسوده‌گفت: چندنفر از متقاضیان طرح تعویض‌خودروهای فرسوده که‌در قرعه‌کشی خودروسازان انتخاب شده‌بودند، درارتباط بانقص سیستم ارتباطی‌خودرو بامشکلاتی مواجه شدند.

درتلاش برای ‌رفع‌مشکل این ‌دسته‌از متقاضیان‌، نامه‌ها واطلاعات‌آنها را به‌صورت غیررسمی به‌خودروسازان ارسال‌شد. این‌مشکل عمدتا مربوط به‌متقاضیان ایران‌خودرو است. براساس هماهنگی‌های صورت گرفته‌ازسوی ستادنوسازی ناوگان واسقاط خودروهای فرسوده‌ازسوی شرکت‌های خودروسازی وتعهد مساعد‌آنها، پیامک واریزی درهفته جاری برای‌این متقاضیان ارسال می‌شود.

زمان ارسال پیامک پرداخت به داوطلبان جایگزین خودروهای فرسوده در ایران خودرو

مهران‌سالاریه رئیس اداره نوسازی واسقاط خودروهای فرسوده‌گفت: سال‌گذشته چندین متقاضی درطرح تعویض خودروهای‌فرسوده شرکت‌کردند وبرنده شدند. قراربر این‌شد بعداز اسقاط خودرویشان به‌آن‌ها خودروی جایگزین تعلق‌بگیرد؛ درمرحله‌فعلی 7500نفر ازاین متقاضیان بایدابتدا خودروی خودرا اسقاط کنند، سپس نسبت‌به پرداخت‌وجه وپس ازآن تحویل خودرو اقدام‌کنند.

وی‌افزود: برای4500 نفر خودروساز پیامک‌ارسال کرده ومابقی افراد نیزدر این‌هفته پیامک برای‌تکمیل وجه وفراخوان ازخودروساز مربوطه ارسال می‌شود. حدود 2هفته پیش اطلاعات این‌متقاضیان به‌خودروسازان مربوطه ارسال شد.

رئیس نوسازی‌ناوگان واسقاط خودروهای فرسوده گفت: شرکت‌ایران‌خودرو اعلام کرده‌است که‌با توجه به‌نقص دررسیدگی به‌پرونده این‌افراد، به‌زودی موضوع این‌تعداد مرتفع‌شده وتدابیری برای فراخوان‌آنهااتخاذ خواهدشد. این‌هفته پیامک‌فراخوان برای‌تکمیل پرداخت وتحویل‌خودرو ارسال‌خواهدشد.

الزام شماره ثبت خودرو جهت اخذ مجوز از ستاد نوسازی خودرو

رئیس ستاد نوسازی واسقاط خودروهای‌فرسوده گفت: براساس ماده10 قانون سامان‌دهی صنعت‌خودرو، بایدمجوز شماره‌گذاری وشناسایی خودروهای تولیدی توسط ستاد نوسازی انجام شود.

سالاریه‌افزود: براساس بند10قانون ساماندهی‌صنعت خودرو واصلاحیه این‌ماده، یکی‌ازارکان شمارگذاری خودروهای‌تولیدی یا وارداتی ازکشورهای‌دیگر، مجوزی است‌که‌باید ازسوی ستادنوسازی ناوگان واسقاط خودروهای فرسوده ارائه‌شود تاپلیس راهور ناجا به‌شماره‌گیری اقدام کند.

وی ادامه‌داد: هم‌اکنون تمهیداتی اندیشده شده‌است که‌مجوز شماره‌گذاری وواردات خودروهای تولیدی ازاین ستاد انجام شود، بنابراین تعدادی ازخودروها هم‌اکنون از طریق سامانه‌ای که‌برای این‌منظور طراحی‌شده درحال شماره‌گذاری هستند. وی دراین رابطه بارئیس سازمان راهداری ناجا مکاتبه‌ای صورت گرفت وگفت: تمامی‌خودروهای صادراتی یاوارداتی وشماره‌گذاری آماده است، لازم‌است وجه‌نقد یا گواهی اسقاط ازاین ستاد دریافت شود تا وارد پلیس راهنمایی و رانندگی‌شود.

رئیس نوسازی واسقاط‌خودرو گفت: ازرئیس راهنمایی و رانندگی تقاضا داریم تازمان صدورمجوز ازاین ستاد به همکاران خود اطلاع‌دهند.

 

 

نظرات گرانبهای خودتان رازیر این خبر با کارکیتا به‌اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support