آیین نامه واردات خودرو برای تصویب به دولت رفت

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

10 ماه پیش 17204 بازدید
آیین نامه واردات خودرو برای تصویب به دولت رفت

به گزارش‌کارکیتا، عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس‌کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی‌با بیان اینکه‌مجلس قانون واردات‌خودرو را یک‌سال ونیم پیش‌تصویب کرد وبه‌دولت ابلاغ کرد، گفت: قانون واردات خودرو ازسوی مجلس تصویب شد.

وی‌افزود: هفته گذشته‌در جلسه‌ای که باوزیر صمت داشتیم استعلام نهایی ورود خودروهابه کشور راگرفتیم وبا پیگیری‌های امروز وی گفت که‌وزارت صمت آیین‌نامه‌ای تدوین وارسال کرده است. آن را برای دولت فرستاده وما باید منتظر نتیجه این‌آیین‌نامه باشیم.

رئیس وزارت‌صنعت ومعدن مجلس ادامه داد: دردیدار باوزیر صمت هم گفتیم ‌که‌از یک طرف محدودیت‌های ارزی رامطرح می‌کنید؛ اما ازیک طرف‌اعلام می‌کنید که‌ ثبت‌سفارشات انجام‌شود. 

اکبری تالارپشتی خاطرنشان کرد: درزمان تصویب قانون به‌نظر من وزارت صمت نبایدمحدودیتی جز نظام تعرفه‌ای اعمال کند. زیرانظام تعرفه‌ای یک‌مرجع نظارتی ودرآمد خوبی برای‌دولت است.

وی‌افزود: طبق قانون‌محدودیتی برای واردات وجودندارد واشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند واردات را نداشته باشند.

رئیس کمیته‌صنایع ومعادن مجلس، مصوبه واردات خودرو راکلی وبحث خودروهای نووکارکرده رامطرح نکرد وگفت: واردات خودرو ازبرنامه‌های دوفوریتی دولت بوده‌است. که مجلس‌آن راپیگیری کرد.

نظرات گرانبهای خودتان رازیر این خبر با کارکیتا به‌اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support