مقایسه وانت آریسان با رنو تندر پیکاپ و پراید 151

مقایسه خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

6 ماه پیش 37227 بازدید
مقایسه وانت آریسان با رنو تندر پیکاپ و پراید 151

وانت‌های مختلفی درجاده‌های ایران وجودداردکه مراحل تولید برخی‌ازآنها همچنان ادامه‌دارد که می‌توانید صفرکیلومتر آنهارا خریداری‌کنید. اگرچه برخی ازآنها به صورت مستعمل‌هستند وقابل خریدوفروش هستند. برای کسانی که قصد خرید و فروش آریسان رادارند ممکن است این‌سوال پیش بیاید که‌این خودرو درمقایسه با سایر اقلام‌گران‌قیمت واقتصادی بازار چه‌جایگاهی‌دارد؟

بنابراین دراین‌مقاله به مقایسه وانت‌آریسان بارنوتندر پیکاپ وپراید 151 می‌پردازیم تاببینیم کدام یک‌ازاین وانت‌ها قدرت وارزش بیشتری‌دارند.

وانت آریسان در مقایسه با رنو تندر پیکاپ

اولین نمونه‌ای که‌بایدبررسی شود، مقایسه آریسان با رنو تندرپیکاپ است که‌توسط ایران‌خودرو به‌بازار عرضه می‌شود. بزرگترین تفاوت بین‌این‌دو خودروقیمت است. نسخه صفر رنوتندرپیکاپ 78 میلیون تومان ودربازار آزاد (دهه‌اول‌اسفند 97) 98میلیون‌تومان قیمت داشت. درحالی‌که قیمت آریسان‌بسیار کمتر ازاین‌است. بنابراین برای‌کسانی‌که به‌دنبال یک‌پیکاپ اقتصادی‌هستند، آریسان‌انتخاب‌بهتری است.

آریسان یا پراید وانت

اگرخودروی آریسان ورنو تندر پیکاپ راازنظر در دسترس‌بودن قطعات وخدمات مقایسه‌کنیم، بایدبگوییم که هردوخودرو مشکل چندانی ندارند زیراهردو محصول ایران‌خودروهستند. موتوررنو تندر پیکاپ 1600 سی‌سی است‌که درمقایسه باآریسان 100 سی‌سی کمتراست‌اما قدرت‌آن ازآریسان‌بیشتر است و 105 اسب‌بخار قدرت‌تولید می‌کند ارتفاع این‌دوخودرو تفاوت چندانی‌باهم ندارندبنابراین می‌توانند باریکسان راحمل‌کنند اما رنو تندر پیکاپ می‌تواند 50کیلوگرم بیشتررا حمل‌کند.

هنگام مقایسه‌آریسان وانت ورنوتندرپیکاپ، تفاوت‌چندانی بین این‌دوخودرو ازنظرآپشن وجودندارد. البته رنو تندر پیکاپ ساده‌ترازآریسان به نظر می‌رسد، اماتندر پیکاپ نیزفضای کمتری‌درمحفظه سرنشین‌دارد. به طورکلی، آریسان‌اقتصادی‌تر به نظر می‌رسد، اماپیکاپ رنوتندر قدرتمندتر و باکیفیت‌تر است.

مقایسه پراید وانت و اریسان

گزینه اقتصادی‌بعدی که‌قصدداریم مقایسه وانت آریسان با وانت پراید است، دربازارآزاد از نظر‌قیمت بایدگفت که‌وانت پراید151 به صرفه‌تراست اماآریسان خیلی‌گران به‌حساب نمی‌آید.

پراید 151 یاپرایدوانت برروی پلتفرم 100xساخته شده‌است که‌ازنظر ظاهر، عمق وطول اتاق‌بار وغیره ازآریسان پایین‌تراست. حجم‌موتور وانت‌پراید 1323 سی‌سی درنظرگرفته شده است که‌ازحجم موتور‌آریسان کمتراست. بنابراین‌توان تولیدی‌آن کمتراست.

درمقایسه آریسان با پراید وانت بایدگفت حداکثرباری‌که پراید 151 می‌تواند حمل‌کند نیم‌تن است که 250 کیلوگرم‌کمتر ازآریسان است. طول‌خودروی پراید 151 3828میلی‌متر است که‌نشان می‌دهددرمقایسه با‌طول 4680 میلی‌متری‌آریسان فضای‌کمتری برای‌بار خواهدداشت. اماازنظر مصرف‌سوخت به‌نظربه صرفه‌تر ازآریسان‌است.

درمقایسه پراید وانت با آریسان ازنظرآپشن، تفاوت چشمگیری بین‌این‌دو خودرووجود ندارد. درارزیابی‌کلی بایدبه آریسان‌حق‌بدهیم زیراقدرت وزیبایی وهمچنین‌فضای بیشتر وانعطاف‌پذیری بالاتر رابه‌کاربران خود‌ارائه می‌دهد. البته‌هردوخودرو مشکل خاصی ازنظر قطعات‌یدکی ونگهداری‌ندارند.

درنهایت پلتفرمی که‌آریسان برروی‌آن ساخته شده‌است بیشترشبیه یک‌پیکاپ است تاوانت سایپا 151 درعین‌حال بایدآریسان‌را خودرویی قوی وایمن‌بدانیم.

 

 

 

 

نظرات گرانبهای خودتان رازیر این مقاله با کارکیتا به‌اشتراک بگذارید.
 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support