سوالات متداول مشتریان کارکیتا

سوالات متداول
1 - درکارکیتا چه نوع خودروهائی خرید وفروش میشود؟

درداخل وبسایت واپلیکیشن های کارکیتا کلیه خودروهای سواری ایرانی وخارجی وانواع کامیون های سنگین صفر وکارده خرید وفروش می شودجهت مشاهده کیلیک کنید.

2 - آیا درداخل کارکیتا به غیر ازخریدوفروش خودروهای سواری وکامیون محصولی دیگرهم فروخته میشود؟

بله.درداخل کارکیتا خریدوفروش انواع موتورسیکلت،انواع دوچرخه ها،وانواع لوازم یدکی های کامیون،خودروسواری،موتورسیکلت ودوچرخه خرید وفروش می شود.

3 - آیا نمایندگی های مجاز ونمایشگاه ها میتوانند درکارکیتا فعالیت کنند؟

بله.کلیه نمایندگی های مجاز ونمایشگاه های خودرو سواری وکامیون وموتورسیکلت ها ودوچرخه ها میتوانند درداخل کارکیتا ثبت نام کنند وصفحه اختصاصی خودشان را بانام برند ولوگوی شان راه اندازی کنند وازکلیه خدمات سامانه هوشمند کارکیتا نهایت استفاده را ببرند. 

4 - لوازم یدکی فروشان چگونه درکارکیتا فعالیت می نمایند؟

کلیه لوازم یدکی فروشان خودروهای سواری،کامیون،موتورسیکلت ودوچرخه میتوانند فروشگاه خودشون را بانام وبرندشان در کارکیتا راه اندازی کنند وفروش محصولشون را چندبرابر کنند وکسب درآمد کنند.

5 - کارشناسی خودرو درمحل درکاریتا چگونه است؟

کارکیتا دارای سیستم هوشمند وانلاین کارشناسی خودرو درمحل درسرتاسر کشور می باشد که کلیه کارشناسان،دارای مجوز صنفی ومدرک معتبر می باشند جهت اطلاع ازنحوه کارشناسی خودرو در محل اینجا کیلیک کنید.

6 - درداخل کارکیتا قیمت خودروهای صفر وکارکرده را چگونه میتوان استعلام گرفت؟

جهت استعلام خودروهای صفر وبه روزبازاراینجا کیلیک کنید.

جهت تخمین خودروهای کارکرده براساس معیارهای خودرویتان اینجا کیلیک کنید.

7 - کاربران کارکیتا چگونه احراز هویت میشوند؟

کلیه کاربران اعم ازنمایشگاه ها ونمایندگی های مجاز وانواع لوازم یدکی فروشان وکارشناسان خودرو درداخل کارکیتا بصورت هوشمند توسط سامانه امتاوزیرنظر مرکز تجارت الکترونیکی احراز هویت می شوند.ومعتبر می باشند.

8 - فروش خودو باضمانت کارکیتا چگونه است؟

کلیه خودروهائی که در داخل کارکیتا کارشناسی می شوند به محض تائید کارشناس ودریافت فرم کارشناسی، خودروی فوق درداخل باکس مربوطه و بابرچسب فروش باضمانت کارکیتا نمایش داده میشود واین امر باعث سریع تر بفروش رفتن می شود.

سوالات متداول
1 - درکارکیتا چه نوع خودروهائی خرید وفروش میشود؟

درداخل وبسایت واپلیکیشن های کارکیتا کلیه خودروهای سواری ایرانی وخارجی وانواع کامیون های سنگین صفر وکارده خرید وفروش می شودجهت مشاهده کیلیک کنید.

2 - آیا درداخل کارکیتا به غیر ازخریدوفروش خودروهای سواری وکامیون محصولی دیگرهم فروخته میشود؟

بله.درداخل کارکیتا خریدوفروش انواع موتورسیکلت،انواع دوچرخه ها،وانواع لوازم یدکی های کامیون،خودروسواری،موتورسیکلت ودوچرخه خرید وفروش می شود.

3 - آیا نمایندگی های مجاز ونمایشگاه ها میتوانند درکارکیتا فعالیت کنند؟

بله.کلیه نمایندگی های مجاز ونمایشگاه های خودرو سواری وکامیون وموتورسیکلت ها ودوچرخه ها میتوانند درداخل کارکیتا ثبت نام کنند وصفحه اختصاصی خودشان را بانام برند ولوگوی شان راه اندازی کنند وازکلیه خدمات سامانه هوشمند کارکیتا نهایت استفاده را ببرند. 

4 - لوازم یدکی فروشان چگونه درکارکیتا فعالیت می نمایند؟

کلیه لوازم یدکی فروشان خودروهای سواری،کامیون،موتورسیکلت ودوچرخه میتوانند فروشگاه خودشون را بانام وبرندشان در کارکیتا راه اندازی کنند وفروش محصولشون را چندبرابر کنند وکسب درآمد کنند.

5 - کارشناسی خودرو درمحل درکاریتا چگونه است؟

کارکیتا دارای سیستم هوشمند وانلاین کارشناسی خودرو درمحل درسرتاسر کشور می باشد که کلیه کارشناسان،دارای مجوز صنفی ومدرک معتبر می باشند جهت اطلاع ازنحوه کارشناسی خودرو در محل اینجا کیلیک کنید.

6 - درداخل کارکیتا قیمت خودروهای صفر وکارکرده را چگونه میتوان استعلام گرفت؟

جهت استعلام خودروهای صفر وبه روزبازاراینجا کیلیک کنید.

جهت تخمین خودروهای کارکرده براساس معیارهای خودرویتان اینجا کیلیک کنید.

7 - کاربران کارکیتا چگونه احراز هویت میشوند؟

کلیه کاربران اعم ازنمایشگاه ها ونمایندگی های مجاز وانواع لوازم یدکی فروشان وکارشناسان خودرو درداخل کارکیتا بصورت هوشمند توسط سامانه امتاوزیرنظر مرکز تجارت الکترونیکی احراز هویت می شوند.ومعتبر می باشند.

8 - فروش خودو باضمانت کارکیتا چگونه است؟

کلیه خودروهائی که در داخل کارکیتا کارشناسی می شوند به محض تائید کارشناس ودریافت فرم کارشناسی، خودروی فوق درداخل باکس مربوطه و بابرچسب فروش باضمانت کارکیتا نمایش داده میشود واین امر باعث سریع تر بفروش رفتن می شود.

سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support