همکاری با کارکیتا

به نام خدا استخدام در شرکت آگهی پردازان الکترونیک عصر جدید
تاریخ: 1403/4/2
زمان: 22:49
به نام خدا استخدام در شرکت آگهی پردازان الکترونیک عصر جدید

((قوانین وشرایط ثبت نام واستخدام به عنوان کارمند درشرکت آگهی پردازان الکترونیک عصرجدید))

1-ثبت نام بصورت اینترنتی وازطریق وب سایت رسمی www.carkita.comپائین صفحه اصلی قسمت همکاری باما امکان پذیر میباشدوبه هیچ عنوان ثبت نام حضوری امکان پذیر نمی باشد.

2-ثبت نام واستخدام  فقط ازخانم ها انجام می گردد وبه هیچ عنوان آقایان مجاز به ثبت نام واستخدام نمی باشند.

3-مکان فعالیت درداخل دفاتر شرکت در شهرستان شهرضا وشهرتهران بصورت حضوری می باشد.به هیچ عنوان نیروی دورکار نیازنداریم.

4-اطلاعات هویتی وتحصیلی وسوابق ومهارت را میبایست بصورت صحیح ودقیق درمحل های مربوطه بعداز قبول وامضای این فرم درج نمائید.

5-احراز هویت درمرحله نهائی ثبت نام اجباری میباشد .پس درزمان ثبت نام حتمن خط موبایل میبایست بنام شخص ثبت نام کننده باشد درغیراینصورت نمیتواند احرازهویت انجام دهد.

6-حقوق ومزایا وبیمه تامین اجتماعی وعیدی پاداش سنوات طبق قانون اداره کار وبراساس ساعت کارکرد پرداخت می گردد.

7-بعدازثبت نام اولیه وانجام احرازهویت وتماس تلفنی شرکت باشما میبایست نسبت به مصاحبه حضوری وتکمیل فرم های ثبت نام درمحل شرکت اقدام نمائید عدم حضورشما موجب ابطال ثبت نام اولیه شما میشود وشما هیچ ادعایی نسبت به شرکت فوق ندارید.

8-درصورت مصاحبه حضوری وتائیدیه نهائی میبایست نسبت به دریافت نامه طب کارازشرکت  وارسال جوابیه طب کار به شرکت اقدام نمائید.

9-جهت انعقادقراردادمیبایست نسبت به ارائه اصل وکپی مدارک هویتی وتحصیلی واعلامی به شرکت اقدام نمائید درغیراینصورت ثبت نام اولیه شما باطل می گردد .

10-انعقادقراردادبرابرقوانین داخلی وکلی شرکت بصورت اینترنتی انجام می گردد.

11-ثبت نام اولیه واحرازهویت به عنوان استخدام محسوب نمیگردد وشما ثبت نام کننده عزیز هیچ ادعائی نسبت به رد یاقبول ثبت نام تان ازشرکت ندارید وشرکت در رد یاقبول ثبت نام واستخدام کلیه ثبت نام هامختار است .

12-ثبت نام واستخدام 50نفر به شرح زیر می باشد که میبایست بعدازقبول وامضای این فرم وهدایت به مرحله بعدی ((فرم ثبت نام ))درقسمت توضیحات ومهارت خودتان را بصورت کامل توضیح دهید.

الف:نیروی خدمات خانم  2نفر 

ب:طراح وگرافیست بافتوشاپ بصورت حرفه ای خانم  4نفر

پ:اداری مسلط وحرفه ای خانم 10نفر

ت:کارشناس فروش مسلط وحرفه ای خانم 8نفر

ج: حسابدارمسلط وحرفه ای خانم 5نفر

چ:ادمین فضاهای مجازی واینستاگرام مسلط وحرفه ای خانم 6نفر

ح:تولیدکننده محتوای متنی ومقاله نویس ومحتوای ویدئویی مسلط وحرفه ای خانم 13نفر

د:کارشناس تبلیغات مسلط وحرفه ای خانم 2نفر

حداقل سن استخدام  20سال الی 35سال

13-اینجانب بامطالعه کلیه موارد بالا وقبول آن نسبت به امضاء این فرم اقدام نمودم.

 
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support