قاچاق سالیانه 2 میلیارد دلار لوازم یدکی خودرو به کشور

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 18568 بازدید
قاچاق سالیانه 2 میلیارد دلار لوازم یدکی خودرو به کشور

به گزارش‌کارکیتا، آرش محبی‌نژاد اظهار داشت: بیشتراین قطعات‌ ولوازم‌یدکی قاچاق‌مربوط به‌خودروهای لوکس وگران‌قیمت است‌وقطعات بی‌کیفیت واردمی‌شود.

وی‌گفت: ورود این‌قطعات بی‌کیفیت درهنگام خروج‌ازکشور خطرات‌جانی ومالی‌زیادی رامتوجه مصرف‌کنندگان می‌کند وبه‌دلیل عدم‌پرداخت سود، عوارض‌ومالیات‌بر ارزش‌افزوده وغیره ازنیروی‌رقابتی‌بالایی بازار برخورداراست.

دبیر انجمن‌صنایع همگن‌نیرومحرکه وقطعه‌سازان خودروکشور باانتقاداز عدم‌نظارت برسطح قطعات‌یدکی حتی‌درمبادی رسمی‌کالاهای ورودی‌به کشور، گفت: دراین‌زمینه شاهدبوده‌ایم که‌واردکننده فقط‌می‌تواند کالاهای بی‌کیفیت‌چینی، هندی و... رابرای واردات‌اعلام‌کند ومردم‌به دلیل‌ناآگاهی آن راخریداری‌کنند.

طرح تشدید برخورد با عرضه کالای بدون شناسه

فرماندهی‌مبارزه باتردد خودروهااعلام‌کرد: طرح تقویت‌مدیریت‌عرضه کالاهای‌مجهول دربازار باهمکاری نهادهای‌امنیتی، امنیتی‌استانی، نیروی انتظامی وسایر نهادهای‌امنیتی اجراشده است.

محبی‌نژاد بااشاره به‌راه‌اندازی این‌طرح از16خردادماه افزود: اجرای‌این طرح‌ها نه‌تنها باتداوم برخورد باکالای‌قاچاق منطبق‌است، بلکه‌درحوزه توزیع نیزمنطبق‌است، حتی‌اگر قاچاقچی موفق‌به ورود کالای‌قاچاق شود. کالاهای‌قاچاق رانمی‌تواند به‌سادگی‌در شبکه‌توزیع بفروشد.

وی‌ادامه داد: این‌طرح‌حتی اگربا قاچاقچیان هم‌کارکند بازارمحصولات راازنظر کیفیت واصالت‌رونق می‌بخشد.

دبیرانجمن‌ صنایع همگن نیروی‌محرکه وقطعه‌سازان خودروکشور که‌ماه گذشته‌ازهمکاری همه‌جانبه قطعه‌سازان، سازندگان‌واتحادیه‌های مرتبط‌عضو انجمن‌با مجریان این‌طرح خبرداد، خاطرنشان کرد: البته‌منتقدانی نیزبه این‌طرح واردهستند. اعم‌ازقیمت درب‌کارخانه وقیمت‌نهایی مشتری که‌به‌نظر ماکاری‌عجولانه وغیر ضروری‌بود.

وی‌گفت: درچنین‌شرایطی شبکه‌توزیع به‌تولیدکننده فشارواردمی‌کند تابه‌سود مطلوب برسدوبراین اساس فقط‌به تولیدکننده‌لطمه می‌زند ومشکلات مالیاتی‌وغیره رابرای آنها ایجادمی‌کند.

محبی‌نژاد ابراز امیدواری‌کرد: باشناسایی تمامی‌محصولات وجلوگیری‌از تولیدکالاهای‌بی کیفیت وواردات کالاهای‌قاچاق وغیرمجاز شاهد اعتماد بیشتربه قطعات خودرو باشیم.

شناسه محصول‌یاکد محصول که‌بارکد نیزنامیده می‌شود، درواقع کارت‌شناسایی‌کالا است وکالای‌قاچاق رااز غیرقانونی‌بودن متمایز‌می‌کند.

 

 

 

 

نظرات گرانبهای خودتان رازیر این خبر با ما به‌اشتراک بگذارید.

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support